W konferencji dotyczącej informatyzacji usług publicznych wziął udział między innymi sekretarz stanu w MC Witold Kołodziejski. Jego zdaniem planowane działania resortu znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w dostępie do sieci i usług publicznych oraz rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Na konferencji poruszono również kwestię zasięgu internetu szerokopasmowego. Mimo, że jest on osiągalny dla coraz większej liczby obywateli częstym problemem jest tzw. ostatnia mila czyli dostęp do internetu bezpośrednio do użytkownika. Minister Kołodziejski wspomniał także o ułatwieniach w dostępie do danych publicznych wynikających z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Sekretarz Stanu w MC wypowiedział się także na temat strategii informatyzacji. Przypomniał, że dokument ten podlegał szerokim konsultacjom. Ich wyniki w znacznym stopniu przyczynią się do ustalenia ostatecznego kształtu zaktualizowanej strategii. Jako najważniejsze kierunki strategiczne w obszarze informatyzacji usług publicznych minister wymienił:

Orientacja administracji państwa na cyfrowe usługi - dotycząca w głównej mierze zapewnienia e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez obywateli

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


 

 

Inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji - polegająca nie tylko na przygotowaniu inwentaryzacji systemów e-administracji, ale i ich stałym monitoringu

Brama do usług - opierając się na portalach takich jak obywatel.gov.pl i ePUAP, rozwijana będzie jedna brama wejściowa do wszystkich usług administracji publicznej.

Zintegrowanie i rozwój rejestrów państwowych - Sprawny i referencyjny System Rejestrów Państwowych (SRP) - PESEL, dowody osobiste (RDO), akta stanu cywilnego (BUSC) - stanowi fundament dla rozwoju usług nowoczesnej e-administracji.

Przyjęcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli - konieczne jest wprowadzenie jednolitego i bezpiecznego standardu identyfikacji obywateli w systemach e-usług administracji publicznej. Kluczowe może okazać się tu rozpowszechnienie Profilu Zaufanego, między innymi przez możliwość uzyskania go przy okazji załatwiania najpopularniejszych spraw urzędowych.
W konferencji wziął również udział gen. bryg. Włodzimierz Nowak (doradca w MC), który przedstawił założenia strategii cyberbezpieczeństwa. Jego zdaniem każdy element krajowego systemu teleinformatycznego powinien być zaangażowany w reagowaniu na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Do przykładowych działań mających poprawić bezpieczeństwo doradca w ministerstwie cyfryzacji zaliczył utworzenie konkretnych struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę incydentów czy stworzenie efektywnego system wczesnego ostrzegania, obejmującego wszystkie międzynarodowe i międzyoperatorskie punkty wymiany Internetu.

(mc.gov.pl)