O zarzutach w tej sprawie informował w marcu br. sam b. prezydent Tomasz Wantuła (i on, i wiceprezydent Paweł Rams wyrazili wówczas zgodę na publikację wizerunku oraz nazwisk). Wantuła nie zgodził się z zarzutami. Teraz opolska prokuratura zakończyła śledztwo i przesłała do sądu rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu akt oskarżenia.

W ostatnich wyborach startujący z własnego komitetu Wantuła przegrał w drugiej turze wyborów prezydenta Kędzierzyna-Koźla z kandydatką PO Sabiną Nowosielską. Został natomiast radnym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Rams również ubiegał się o mandat radnego tego powiatu - bezskutecznie.

Jak przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Lidia Sieradzka, śledczy oskarżyli b. prezydenta o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Według prokuratury odbyło się to poprzez przeprowadzenie procedury likwidacji i przekształcenia publicznych szkół podstawowych nr 13, 14, i 20 mimo braku wymaganego prawem powiadomienia o tym zainteresowanych rodziców, a także wbrew rozstrzygnięciom nadzorczym wojewody opolskiego (nadzór prawny wojewody stwierdził nieważność uchwał rady miasta ws. likwidacji szkół).

W ten sposób – wskazała prokuratura – b. prezydent działał też na szkodę interesu publicznego, doprowadzając do wydania z budżetu miasta ponad 440 tys. zł na odprawy, nagrody i ekwiwalenty wypłacone pracownikom i dyrektorowi tych szkół. Śledczy uznali, że było to również działanie na szkodę interesu prywatnego nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, którym wypowiedziano umowy o pracę lub niekorzystnie zmieniono ich wcześniejsze warunki.

Opolska prokuratura zaznaczyła, że b. prezydent działał w tej sprawie wspólnie i w porozumieniu ze swoim ówczesnym zastępcą, a także z Haliną D., która zajmowała w tym czasie stanowisko doradcy - szefa gabinetu prezydenta.

B. prezydenta i jego zastępcę śledczy oskarżyli również o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz o wyłudzenie od magistratu 967 zł. Prokuratorzy odkryli bowiem, że doprowadzili oni do zapłaty tej kwoty z rachunku miasta za kserokopie dokumentów z akt postępowania karnego, którego byli stronami. Obaj zwrócili tę kwotę do kasy miasta dopiero po ujawnieniu sprawy.

Za pierwsze z przestępstw samorządowcom może grozić kara do trzech lat więzienia. W przypadku drugiego przestępstwa zagrożenie karą wzrasta do dziesięciu lat więzienia. Prokuratura Okręgowa w Opolu zaznaczyła we wtorek, że nikt spośród oskarżonych nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów.

Podczas marcowej konferencji prasowej Wantuła mówił, że on i Rams nie zgadzają się z zarzutami. Według ich oceny nie naruszyli prawa; zarzuty uznali za „niemerytoryczne”.

Wantuła przedstawił w marcu dziennikarzom m.in. fragmenty protokołu z kontroli NIK (miał wpłynąć do miasta w lutym br.) z argumentacją, że likwidacja przyczyniła się do uzyskania korzyści ekonomicznych w postaci zmniejszenia wydatków na realizację zadań oświatowych gminy oraz że likwidacja i przekształcenie szkół nie spowodowały pogorszenia warunków kształcenia uczniów.

Ówczesny prezydent Kędzierzyna-Koźla przywołał też uzasadnienie orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszące się do zgłoszonych Izbie wątpliwości komisji rewizyjnej przed udzieleniem mu w ub. roku absolutorium. RIO nie dopatrzyła się wówczas nieprawidłowości przy wydatkach poniesionych w związku z likwidacją szkół – argumentował Wantuła.

Sprawa dotyczy zlikwidowanych w lutym 2012 r. przez władze Kędzierzyna-Koźla dwóch szkół podstawowych - nr 13 i nr 14. Kolejna szkoła - nr 20 - została połączona ze szkołą nr 12. Wojewoda opolski stwierdził nieważność uchwał ws. likwidacji i przekształceń tych szkół. W grudniu 2012 r. jego opinię podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Wyroki w tej sprawie uprawomocniły się w lutym 2013 r., jednak prezydent Kędzierzyna-Koźla nie dostosował stanu rzeczywistego do istniejącego stanu prawnego. Szkoła nr 20 stała się filią szkoły nr 12. Szkołę nr 13 zlikwidowano i w jej miejsce powołano szkołę stowarzyszeniową, którą prowadzi stowarzyszenie związane z mniejszością niemiecką; pracują w niej w większości ci sami nauczyciele i uczą się te same dzieci. Szkołę nr 14 natomiast zlikwidowano, a dzieci i nauczyciele tej placówki zostali przekierowani do innej.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Kędzierzyna-Koźla w związku z nieprawną likwidacją placówek skierował do prokuratury w sierpniu 2012 r. wojewoda opolski.(PAP)