Momentem, od którego może być prowadzona agitacja wyborcza, jest przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgłoszeń tych można z kolei można dokonywać od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu (prezesa Rady Ministrów) o zarządzeniu wyborów i kończy się na 24 godziny przed dniem głosowania.

Zachęcanie wyborców

Agitacją wyborczą jest zgodnie z prawem wyborczym „publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego”.

Premier ogłosi zarządzenie w sprawie wyborów między 16 lipca a 16 sierpnia 2018, wtedy też dopiero  poznamy datę wyborów. Od tego momentu możliwe będzie tworzenie komitetów wyborczych, zgłaszanie list kandydatek i kandydatów oraz prowadzenie kampanii wyborczej.Tymczasem niektórzy ogłoszeni niedawno przez największe partie kandydaci rozpoczęli już nieformalnie swoje kampanie.

Przedwczesne kampanie

W niedzielę Rafał Trzaskowski, kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy napisał na Twitterze, że proponuje debatę o funduszach europejskich, które Warszawa straci przez kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego.

Jaki z kolei zapowiedział, że jeżeli zostanie prezydentem Warszawy, stworzy program, który zagwarantuje powstanie pięćdziesięciu nowych żłobków i przedszkoli w stolicy.

- To niedopuszczalne, ale nie jesteśmy w stanie tego skutecznie zabronić – powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński dla RMF FM w związku z działaniami kandydatów przed startem kampanii wyborczej.

Kandydaci w innych miastach również rozpoczęli swoje nieformalne kampanie. Europoseł Kazimierz M. Ujazdowski, kandydat PO w wyborach samorządowych na prezydenta Wrocławia, w piątek odbył wspólną z byłym premierem Jerzym Buzkiem konferencję prasową. Buzek przypomniał swoją wieloletnią współpracę z Ujazdowskim i wyraził zadowolenie z jego kandydowania w mieście.

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe,

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty