SN stwierdził, że trafnie sądy obu instancji orzekły, iż doszło do naruszenia ustawy o godle, barwach i hymnie RP, gdyż art. 16 ust. 2 ogranicza ona możliwość przerabiania tych symboli, ale tylko w celach komercyjnych. Dotyczy jednak barw i godła, ale nie ma mowy o hymnie. W związku z tym przepis nie dotyczy hymnu - powiedział sędzia Tomasz Artymiuk.

Takiej przeróbki dokonał Jan Kapela, ale warunkiem niezbędnym uznania winy jest jedynie szkodliwość społeczna czynu - zaznaczył Sąd Najwyższy. - Trafnie rzecznik praw obywatelskich wskazał, że swoboda wypowiedzi jest szeroko ujmowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Nawet bardzo daleko idące wypowiedzi, mające charakter obraźliwy w niektórych sytuacjach związanych z celem wypowiedzi mogą mieścić się w standardach konwencyjnych.

Polacy byli też uchodźcami

Sąd odwoławczy odniósł się do tych kwestii bardzo syntetycznie. SN został przekonany przez RPO, że swoboda wypowiedzi ma bardzo szeroki zakres i w tej sprawie - także.

Hymn polski został przerobiony przez Kapelę w taki sposób, że podkreślał on otwartość narodu polskiego na uchodźców. W odniesieniu do tego co naród polski w historii przeżywał, tj. do tego, że Polacy byli wielokrotnie uchodźcami. Po powstaniach, po II wojnie światowej i później.

- Tematyka uchodźców wymaga nagłaśniania - powiedział sędzia Artymiuk. - W sposobie interpretacji hymnu przez Jana Kapelę nie znajdujemy niczego nagannego. W tej przeróbce nie było słów znieważających, a osoby wykonujące hymn nie zamierzały lekceważyć symbolu narodowego, jakim jest Mazurek Dąbrowskiego - dodał.

Szkodliwość społeczna

Cel jaki przyświecał twórcy utworu Mazurek Kapeli zasługuje na aprobatę, a nie na potępienie - zaznaczył Sąd Najwyższy. - Wyrok nie oznacza, że akceptujemy znieważanie symboli. Ten czyn przypisany obwinionemu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie, a następnie utrzymany w mocy przez sąd odwoławczy Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, jest wyrokiem nietrafnym z uwagi na to, że czyn obwinionego nie zawiera w sobie żadnego ładunku społecznej szkodliwości - dodał sędzia i uchylił dwa orzeczenia.

Tysiąc zł grzywny

Rzecznik praw obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego w sprawie Jana Kapeli, a sąd w lutym 2018 r. wymierzył karę 1 tys. zł grzywny za zmianę słów hymnu Polski. Było to - według sądu - demonstracyjnie okazanie lekceważenia Narodowi Polskiemu i RP".

Chodzi o film z 2015 roku, który można obejrzeć na YouTube pt. "Polacy witają uchodźców!", na którym z innymi osobami wykonuje hymn ze zmienionymi słowami na tle pałacu prezydenckiego. Wykonał go w pozycji stojącej i z odkrytą głową.

Czytaj: Powstańcza "Kotwica" nie dla każdego i nie wszędzie>>

Parafraza brzmiała: "Marsz, marsz, uchodźcy, z ziemi włoskiej do Polski, za naszym przewodem łączcie się z narodem"’; znalazły się tam też słowa: "migrantów przyjmiemy".

Sygnatura akt II KK 381/18, wyrok z 14 października 2019 r.