Minister rodziny Marlena Maląg podkreśla, że rządowy program "Dobry start" jest, obok programu "Rodzina 500 plus", jednym z elementów kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, dlatego jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko, niezależnie od dochodów – dodaje.

W 2019 r. wsparcie z programu trafiło do 4,5 mln uczniów, a na realizację programu, wraz z kosztami obsługi, wydano niemal 1,4 mld zł.

Sprawdź w LEX: Czy świadczenie dobry start należy wypłacać na wskazany rachunek bankowy? >

Ustawa zastąpi uchwałę

Obecnie program realizowany jest na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. - Chcemy jednak, by rozwiązanie to było pewne i gwarantowane ustawą – dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy regulującej prawo do świadczenia "Dobry start" – powiedziała szefowa MRPiPS.

Sprawdź w LEX: Czy świadczenie "Dobry start" przysługuje matce na pełnoletnią córkę, która posiada dziecko? >

300 zł na każde uczące się dziecko wciąż będzie wypłacane niezależnie od dochodów. Z projektu wynika, że od 2021 r., podobnie jak w przypadku świadczenia 500 plus, wnioski można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lutego, a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia. Data końcowa okresu przyjmowania wniosków ma pozostać bez zmian, czyli 30 listopada.

 

Dla kogo "Dobry start"?

Świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat. Od 1 sierpnia 2019 r. o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Czytaj też: Sąd: Liczne zajęcia dodatkowe dziecka uzasadniają wyższe alimenty >