Podpisane przez prezesa Akademii prof. Jerzego Duszyńskiego stanowisko dotyczące terminu wyborów prezydenckich opublikowano w czwartek na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

Jego autorzy nawiązują do uchwalonej przez Sejm w poniedziałek wieczorem ustawy, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Trafiła ona teraz do Senatu, który na zajęcie stanowiska ma 30 dni.

Czytaj: Majowe wybory prezydenckie korespondencyjnie dla wszystkich>>

Prezydium PAN zaapelowało o wypracowanie - zgodne z normami Konstytucji RP - takiego rozwiązania dotyczącego wyborów prezydenckich, które w przyszłości stanie się - jak napisano - "świadectwem troski, rzetelności, uczciwości i roztropnego działania przedstawicieli władz publicznych", a nie ich "nieodpowiedzialności, kunktatorstwa i zaślepienia w momencie tak ważnej próby".

Czytaj w LEX: Zadania jednostek samorządu terytorialnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej >

- Wzywamy – w imieniu wszystkich środowisk naukowych, które reprezentujemy i odwołując się do opinii czołowych autorytetów naukowych – do poszanowania najwyższych wartości, jakimi są zdrowie społeczeństwa i demokratyczny ład - podkreśliło w swoim stanowisku prezydium PAN.

Czytaj: Prof. Cześnik: Korespondencyjne wybory ryzykowne i trudne do przeprowadzenia>>