Problem obniżenia wieku potrzebnego do uzyskania prawa jazdy wraca, co jakiś czas. Tym razem interpelację w tej sprawie (Interpelacja nr 17066) złożył poseł Andrzej Kosztowniak.  Zapytał resort infrastruktury, czy rozważa umożliwienie podejścia do egzaminu na prawo jazdy kat. B osobom, które ukończyły 17. rok życia, a co za tym idzie uzyskanie prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych z zakres kategorii B.

 

W części państwa 17 latkowie mają już kategorie B

Parlamentarzysta powołał się, na rozwiązania funkcjonujące już w części europejskich państw, np. w Holandii czy Francji. Tam osoby, które w wieku 17 lat zdadzą egzamin na prawo jazdy dostają je, chociaż muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami, m.in. zakazem prowadzenia pojazdów w godzinach nocnych, ograniczeniem kierowania pojazdem tylko na terenie danego kraju, czy jazdą z osobami starszymi o określonym stażu. Jego zdaniem możliwość szybszego uzyskania uprawnień kierowcy przy zachowaniu odpowiednich ograniczeń może również znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach. Poseł uważa, że młodzi kierowcy, którzy swoje doświadczenie będą zdobywać pod okiem dorosłych czy w ściśle określonych warunkach, będą prowadzić pojazdy w sposób bardziej odpowiedzialny i rozważny.

- Ważny jest również czynnik społeczny. Zmiany w społeczeństwie, które szybciej dorasta, a co za tym idzie szybciej chce realizować swoje podstawowe potrzeby, a taką niewątpliwie jest nieskrępowana możliwość poruszania się za pomocą aut, stanowią istotny argument w dyskusji nad możliwością umożliwienia prowadzenia samochodów w wieku 17 lat – wskazuje parlamentarzysta.

Czytaj w LEX: Utrata uprawnień do kierowania pojazdami w prawie Unii Europejskiej w sytuacjach transgranicznych  >

 

Ograniczenie wieku uprawnionych zrodzi niebezpieczeństwo

Ministerstwo Infrastruktury takim zmianom jest przeciwne.  Uzasadnia, że obecnie obowiązujące rozwiązanie prawne jest optymalne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Pirat drogowy z Norwegii nie poratuje się w Polsce>>

Resort wskazuje, że polskie przepisy w tej materii zawarte w ustawie o kierujących pojazdami są bezpośrednim przeniesieniem przepisów dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, gdzie dolna granica wieku pozwalającego na uzyskanie prawa jazdy kategorii B została ustalona na 18 lat.

Wprawdzie zgodnie z przepisem art. 4 ust. 6 ww. dyrektywy, państwa członkowskie mogą obniżyć ten wiek do 17 lat, ale - jak podkreśla resort - tak wydane prawo jazdy może nie być uznawane przez pozostałe państwa członkowskie.

- Zgodnie z informacją posiadaną przez Ministerstwo Infrastruktury jedynie 4 kraje Unii Europejskiej z 27 zdecydowały się o wprowadzeniu takiego rozwiązania do swojego porządku prawnego – informuje wiceminister Rafał Weber.

Ministerstwo wskazuje także, że młodzi ludzie mogą uczestniczyć w ruchu drogowym, bowiem do nich kierowane są inne kategorie prawa jazdy takie jak kategoria:

  • AM - pozwala na kierowanie motorowerami i czterokołowcami lekkimi już w wieku 14 lat,
  • B1 - pozwala już od ukończenia 16 lat na kierowanie wszystkimi czterokołowcami, których masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, a w przypadku przewozu osób 400 kg.