Prace nad projektem prowadzi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które przekazało go już do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. - Widzimy potencjał spółdzielni w budowaniu dostępnych cenowo mieszkań. Potrzebują tylko bodźca do działania. Nasze rozwiązania mają skłonić je do większej aktywności i efektywności w rozwijaniu oferty mieszkaniowej -mówi wiceminister Anna Kornecka. 

Resort rozwoju podkreśla, że propozycje zmian do ustawy o własności lokali są odpowiedzią na postulaty środowiska zarządców nieruchomości, uwzględniają także dorobek orzecznictwa.

Egzekucja należności i uregulowanie własności

Zmiany dotyczą m.in. wskazania terminu, po upływie którego zaległości w opłatach za lokal mogą być podstawą do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia należności wspólnoty.

 


W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych projekt proponuje rozwiązanie m.in. problemów osób z lokalami na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez przyznanie im członkostwa w spółdzielni z mocy prawa i wprowadzenie przepisów, na podstawie których możliwy będzie obrót takimi lokalami, jasno określą katalog dokumentów, do których członkowie uzyskają dostęp, w tym także poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej spółdzielni i powierzają podjęcie decyzji o wyborze zarządu spółdzielni walnemu zgromadzeniu.

Wśród proponowanych zmian znajduje się też powierzenie podjęcia decyzji o wyborze zarządu spółdzielni walnemu zgromadzeniu, a także przywrócenie zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych. Kolejną proponowaną zmianą jest wprowadzenie kadencyjności zarządu. Projekt przewiduje też, że członkowie zarządu w spółdzielniach mieszkaniowych będą sprawować swoją funkcję nie dłużej niż przez 5 letnią kadencję, ale liczba kadencji nie będzie ograniczona.

Czytaj także: Fundusz deweloperski ma chronić nabywców mieszkań>>
 

Bardziej jednoznaczny status majątkowy wspólnoty

W odniesieniu do ustawy o własności lokali zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku informacyjnego poprzez wskazanie w ogólnodostępnym miejscu, kto jest upoważniony do kontaktu w imieniu wspólnoty, wskazania terminu, po upływie którego zaległości w opłatach za lokal mogą być podstawą do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia należności wspólnoty.

Proponowane zmiany mają też doprecyzować status majątkowy wspólnoty, poprzez przyznanie jej prawa do posiadania własnego majątku, odrębnego od majątków jej członków.