W swoim apelu apelu dr Edyta Bielak-Jomaa (fot.) wskazuje, że nadana przez Protokół treść Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych, odpowiada współczesnym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych. Jednocześnie zapewnia spójność systemu ochrony danych osobowych Rady Europy z systemem unijnym, w tym przede wszystkim z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). - Doprowadzenie do szybkiego wejścia w życie proponowanych zmian Konwencji 108 Rady Europy zapewni spójność istniejących obecnie standardów ochrony danych osobowych w Europie i podniesie poziom ochrony danych osobowych w obrębie państw członkowskich Rady Europy, jak i poza nią, a także przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowej wymiany gospodarczej, gdyż w dużym stopniu jest ona oparta na wymianie danych osobowych – czytamy w apelu.

Prezes UODO podkreśla, że dlatego niezwykle istotne jest wsparcie przez Polskę procesu zmiany treści Konwencji 108 Rady Europy, co na tym etapie powinno się przejawić w podpisaniu Protokołu przez przedstawiciela Rządu RP w dniu jego uroczystego otwarcia do podpisu, tj. 10 października 2018 r.