Dzień wcześniej, w czwartek 13 sierpnia ustawę rozpatrywał Senat i zaproponował do niej poprawki.  Znalazły się wśród nich regulacje doprecyzowujące nowelę, dotyczące m.in. definicji "salonu samochodowego" oraz "kierującego pojazdem", które zostały zaakceptowane przez Sejm.
Inna poprawka miała zrekompensować dochody powiatów utracone w związku z wejściem w życie ustawy - utworzona ma być dotacja celowa, która będzie pochodziła z funduszu CEPiK. - Wprowadzenie takiej poprawki jest konieczne, gdyż dochody powiatów spadną po wejściu w życie zmian ponieważ samorządy nie będą już wydawać nalepek na szybę z numerem rejestracyjnym ani kart pojazdów - uznali senatorowie. Sejm jednak odrzucił tę poprawkę. 

Czytaj: Sejm uchwalił przepisy o cyfryzacji danych kierowców i pojazdów>>
 

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny w bazie

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przewiduje, że kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej w Polsce. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.

Kierowcy nie będą też musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

 Rejestracja także w czasowym miejscu zamieszkania

Nowela wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. Umożliwia również zachowanie - na wniosek właściciela pojazdu - dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Nowa ustawa umożliwia również zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Jak podkreślono w uzasadnieniu noweli, rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.