- Ta inicjatywa legislacyjna wiąże się z dużymi oczekiwaniami społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie i na świecie. Powodem jest nieprzerwany i stale rosnący szkodliwy wpływ przedsiębiorstw na prawa człowieka i środowisko w globalnych łańcuchach wartości - czytamy w liście koalicji, w której skład wchodzą CSR Watch Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja La Strada i Fundacja Nienieodpowiedzialni. 

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw ma zobowiązywać przedsiębiorstwa do identyfikowania potencjalnego negatywnego wpływu swoich działań na prawa człowieka, zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Ponadto, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do rozliczenia się z tego, w jaki sposób starają się rozwiązać problem swojego negatywnego wpływu na prawa człowieka.

Zobacz również: Polski Ład promuje wspieranie inicjatyw społecznych, ale w bardzo ograniczonym zakresie >>

Zdaniem autorów apelu dyrektywa o staranności przedsiębiorstw powinna:    

  • wymagać, aby zobowiązania dotyczące należytej staranności obejmowały cały łańcuch wartości w sposób proporcjonalny i oparty na ryzyku; zdecydowana większość przypadków naruszeń praw człowieka ma miejsce na "końcu" globalnych łańcuchów wartości; 
  • wprowadzać odpowiedzialność cywilną za szkody w zakresie praw człowieka i środowiska oraz lepszy dostęp ofiar do środków zaradczych, ponieważ jest to jedyny sposób zagwarantowania ofiarom zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;  
  • uwzględniać  kompleksową  definicję  należytej  staranności  w  zakresie  ochrony  środowiska, obejmującą zarówno środki zapobiegania zmianom klimatu jak i łagodzenie ich skutków; 
  • wymagać  od  wszystkich  przedsiębiorstw,  w  tym  od  instytucji  finansowych,  obowiązku zachowania należytej staranności w sposób proporcjonalny.