W środę Parlament Europejski potwierdził nieformalne, czerwcowe porozumienie z Radą w sprawie Europejskiego Kodeksu Łączności, 584 głosami do 42, z 50 wstrzymującymi się od głosu. A także porozumienie w sprawie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), 590 głosami do 63, z 23 wstrzymującymi się od głosu.

Nowe przepisy zapewnią obywatelom szybką łączność oraz bezpieczeństwo i przystępność cenową połączeń w UE, zapewniając jednocześnie operatorom telekomunikacyjnym niezbędną przewidywalność w celu zwiększenia inwestycji w szybki Internet.

Taniej i szybciej oraz bezpieczniej dla użytkowników smartfonów

Polityka Roam Like at Home położyła kres opłatom roamingowym w 2017 roku. Nowe przepisy nakładają na kraje UE górny limit w wysokości 19 centów i 6 centów za wiadomości tekstowe (SMS) od 15 maja 2019 roku, dzięki czemu każdy będzie mógł mieć kontakt z bliskimi w innych państwach UE.

 

 

Lepszą ochronę zapewniono również użytkownikom smartfonów, w tym użytkownikom usług internetowych (Skype, WhatsApp itp.) oraz wzmocniono wymogi bezpieczeństwa, w tym szyfrowania. Wprowadzono prawo do zachowania numeru telefonu przez okres do jednego miesiąca po rozwiązaniu umowy oraz prawo do zwrotu niewykorzystanego przedpłaconego kredytu po rozwiązaniu umowy, a także prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lub nadużycia przy zmianie numeru.

Czytaj też: Biuro podróży powinno ustalić, gdzie jest zagubiony bagaż >

Ponadto, państwa członkowskie będą musiały ułatwić rozwój sieci 5G, poprzez udostępnienie spektrum radiowego odpowiedniego dla 5G od 2020, aby osiągnąć cel "mapy drogowej UE dla 5G", jakim jest posiadanie sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście w każdym państwie UE do 2020 roku.

Odwrotny numer 112

W przypadku wystąpienia poważnej sytuacji kryzysowej lub katastrofy, obywatele w jej obszarze muszą zostać powiadomieni za pomocą wiadomości SMS lub aplikacji mobilnych. Państwa członkowskie będą miały 42 miesiące na wprowadzenie systemu po wejściu dyrektywy w życie.

Czytaj też: Podział majątku przed rozwodem? Coraz częściej do notariusza >

Większa przewidywalność dla operatorów telekomunikacyjnych

W celu osiągnięcia niezbędnego poziomu inwestycji w infrastrukturę oraz w sieci 5G, dla zaspokojenia potrzeb w zakresie łączności, nowe prawodawstwo oferuje lepszą przewidywalność inwestycji oraz promuje podział ryzyka i kosztów między operatorów telekomunikacyjnych.

Co dalej?

Po ostatecznym zatwierdzeniu przez Radę państwa członkowskie będą miały dwa lata na przyjęcie ustawodawstwa krajowego w celu wdrożenia dyrektywy. Pułapy cenowe wejdą natomiast w życie już 15 maja 2019 roku.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Prawo do świadczeń zdrowotnych na terytorium UE >

Wspólne zasady dziedziczenia w Unii Europejskiej >

Pracownik z obywatelstwem UE - podatki i ubezpieczenia >

Emerytura z tytułu okresów ubezpieczenia w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >