Przypomnijmy od soboty obowiązuje ogólnopolski lockdown. W całym kraju ograniczona została działalność m.in. galerii, hoteli, kin i teatrów.

Sprawdź: Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wykluczył też, że w razie drastycznego pogorszenia sytuacji, "będziemy zmuszeni do dalszego wprowadzania silniejszych obostrzeń, także przed świętami". 

Czytaj: Zakaz widmo - cmentarze otwarte, kara mało prawdopodobna>>

Dlaczego kościoły nadal otwarte? 

Tutaj w grę wchodzą zapisu Konkordatu. Chodzi o artykuł 8, par. 3, zgodnie z którym miejscom przeznaczonym przez właściwą władzę kościelną do sprawowania kultu i grzebania zmarłych Państwo gwarantuje nienaruszalność. Wprowadzenie ewentualnych ograniczeń - jak mówił w rozmowie z Prawo.pl - dr hab. Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego, Uniwersytetu Warszawskiego jest możliwe, bo zdrowie publiczne może być taką przesłanką, ale podstawą musi być ustawa.

Do tego dochodzi jeszcze art. 53 Konstytucji dotyczący wolności sumienia i religii. Zgodnie, z którym wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. W tym przypadku również, jakiekolwiek zakaz wymaga ustawy - na co wskazuje ust. 5: "wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób".

Zamknięcie przez państwo kościołów podobnie jak np. cmentarzy parafialnych musiałoby się więc wiązać ze zmianami Konkordatu, lub dodania do niego aneks. Art. 27 Konkordatu stwarza możliwości zawarcia odpowiednich umów między układającymi się stronami. 

Od 20 marca znowu lockdown

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce znów mamy lockdown. Rząd ogranicza w drodze rozporządzenia działalność galerii handlowych, zamknięte będą hotele, kina, teatry, baseny czy sauny. Nauka w klasach młodszych będzie zdalna. To efekt wzrostu liczby zachorowań. Na razie jednak rząd nie wprowadza zakazu przemieszczania się.

W galeriach czynne będą w m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie.

 

Rozporządzenie stanowi, że zamknięte będą teatry, muzea, galerie sztuki. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie będzie możliwa. Możliwa będzie jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Zamknięte będą od soboty również kina. Zakazane będą też projekcje w domach i ośrodkach kultury.

Od soboty nieczynne są również baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki. Z kolei obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.