Rada Ministrów na początku września przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących tych rozwiązań projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. - Mam nadzieję, że Sejm przyjmie tą ustawę dotyczącą korytarzy życia, dlatego że nie ma tutaj żadnych głosów negatywnych, wręcz odwrotnie, ta zmiana ustawy jest bardzo oczekiwana - powiedział minister. Według niego przepis dotyczący korytarzy życia powinien zacząć obowiązywać od 30 listopada, a ten o suwaku na początku przyszłego roku.

Korytarze potrzebne dla służb ratunkowych

Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.
Nowe przepisy mają doprecyzować obecnie obowiązujące regulacje poprzez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Czytaj: Korytarze życia na drogach zwiększą szanse ofiar wypadków>>
 

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Sejm nie ma tego w planie

Posiedzenie Sejmu po wyborach, o którym mówi minister ma być kontynuacją rozpoczętego 11 września br. ostatniego w tej kadencji posiedzenia. Zaplanowane było ono na trzy dni i miało zakończyć się w piątek 13 września. Tymczasem prezydium Sejmu podjęło decyzję, że posiedzenie zostanie przerwane i kontynuowane będzie w dniach 15-16 października. Jednak w porządku tego posiedzenia nie ma punktu dotyczącego Prawa o ruchu drogowym. A uzupełnienie porządku raczej nie wchodzi w grę, bo odpowiadając na wątpliwości opozycji co do celów dodatkowego posiedzenia po wyborach, marszałek Sejmu Elżbieta Witek zadeklarowała, że do jego porządku nie zostanie dodany żaden nowy punkt