Informacja ta została w czwartek przekazana w związku z tym, że od blisko roku kontrola żywności od producenta do konsumenta jest prowadzona przez jedną inspekcję – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Czytaj: Jedna inspekcja ma kontrolować żywność>>

Według resortu rolnictwa, połączenie zadań dwóch inspekcji kontrolujących jakość żywności w obrocie i handlu i powierzenie wszystkich kompetencji w tym obszarze IJHARS zwiększyło efektywność kontroli artykułów rolno-spożywczych w obszarze jakości handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów konsumentów finalnych.

Kontrole w produkcji i w detalu

Nadane 1 lipca 2020 r. uprawnienia umożliwiły IJHARS realizację kontroli żywności na 3 etapach: u producentów jak do tej pory oraz dodatkowo w sklepach i w lokalach gastronomicznych. - Te 10 miesięcy działalności Inspekcji pokazało, że powierzenie jednemu organowi kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zapewnia skuteczniejszy nadzór i umożliwia szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości - czytamy w komunikacie ministerstwa.

 


– Po blisko rocznym funkcjonowaniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych po zwiększeniu zakresu jej działania obserwujemy większą jej efektywność. Połączenie zadań przyczyniło się to do efektywniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w produkcji i obrocie żywnością. Sprzyja temu szybszy przepływ informacji i ujednolicenie procedur kontrolnych – podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

A Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzej Romaniuk podkreślił poprawę efektywności prowadzonych kontroli w ramach jednej instytucji sprawującej nadzór nad jakością żywności. – Połączenie zadań w ramach IJHARS dało możliwość szybkiego wycofania z obrotu produktów niewłaściwych pod względem jakości lub produktów zafałszowanych - powiedział. 

Konsolidacja nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych

Z dniem 1 lipca 2020 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  przejęła od Inspekcji Handlowej następujące zadania:

  • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym (w tym w  sklepach i hurtowniach, na targowiskach, w placówkach gastronomicznych/cateringu, w sklepach internetowych);
  • kontrolę prawidłowości oznakowania i wykorzystania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • nadzór nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych (z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt);
  • kontrolę oznakowania żywności GMO oraz wprowadzanych do obrotu produktów GMO.