Chodzi o nowelę ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, zakładającej wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami. 9 stycznia ustawę w całości odrzucił Senat, a w środę sejmowa komisja kultury zarekomendowała Sejmowi, by zgodził się z decyzją Senatu i również odrzucił nowelę. Ostatecznie jednak Sejm odrzucił stanowiska Senatu bezwzględną większością głosów.

Czytaj: Senat przeciwny specjalnej dotacji dla państwowych mediów>>

Za odrzuceniem uchwały Senatu było 232 posłów, przeciwko było 220 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja, podczas której posłowie opozycji wskazywali na stronniczość programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał, że pieniądze zamiast na TVP powinny być wydane na onkologię w Polsce. Podobnie przeciwko noweli wypowiedziała się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). - Mediów publicznych w Polsce już dawno nie ma - stwierdziła.

Poseł PiS Marek Suski odpowiadając na argumenty opozycji, że zamiast dofinansowywać TVP lepiej byłoby przeznaczyć pieniądze na onkologię ocenił, że jest to ze strony opozycji - jak mówił - hipokryzja. - Można tylko powiedzieć w ten sposób, że za naszych rządów na służbę zdrowia przekazaliśmy kilkadziesiąt miliardów złotych więcej niż za waszych rządów. A kto jest hipokrytą, i kto jest agresywny, i kto jak się zachowuje to pokazaliście w Pucku - powiedział.

Papiery wartościowe za utracone wpływy

Ustawa przewiduje, że "w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych: w latach 2018 i 2019, a niezrekompensowanych na podstawie art. 11a, w roku 2020 – wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej". Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych ma wynieść 1 mld 950 mln zł.

Ustawa stanowi, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, do 15 marca 2020 r. łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, zaokrągloną do 1 tys. zł na zasadach ogólnych, dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, "kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji".