Zmieniona ustawa wprowadzi także delegację dla ministra spraw wewnętrznych i administracji do wydania rozporządzenia określającego inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie.

Obecnie ratownikiem wodnym jest osoba, która: 

  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
  • posiada inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
  • spełnia wymagania określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;
  • jest zatrudniona albo pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu (np. członkiem stowarzyszenia)


Czytaj: Samorządowe instytucje kultury i rekreacji też wymagają wsparcia>>
 

Nowa definicja ratownika

Aktualna definicja ratownika wodnego nie wskazuje, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik. Podpisana ustawa zakłada doprecyzowanie definicji ratownika wodnego przez wskazanie, iż ratownik taki posiada co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym.
Przewidziano również, iż osoby wykonujące zawody medyczne: lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ratownik medyczny, którzy realizują doskonalenie zawodowe, spełniają wymagania dotyczące posiadania innej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym.

Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji umożliwione będzie wydanie przepisów wykonawczych, określających inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. Chodzi także o określenie, jakie dokumenty potwierdzają posiadanie kwalifikacji, przy uwzględnieniu, iż kwalifikacje te mają być przydatne do działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego.