Rezolucja została przyjęta 540 głosami za, przy 119 przeciw i 31 wstrzymujących się. Według niej dokument, który może być w formie cyfrowej lub papierowej, będzie potwierdzał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub niedawno uzyskała negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji. Europosłowie chcą też zmiany nazwy na „unijny certyfikat COVID-19” zamiast proponowanego przez Komisję Europejską "cyfrowego zielonego certyfikatu".

Parlament Europejski i Rada UE są teraz gotowe do rozpoczęcia negocjacji. Chcą osiągnąć porozumienie w tej sprawie przed letnim sezonem turystycznym.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób należy uregulować kwestie przetwarzania danych osobowych pomiędzy urzędem miasta a punktem szczepień w związku z organizacją szczepień? >

Projekt w tej sprawie został 17 kwietnia br. zaprezentowany przez Komisję Europejską. Według niego cyfrowy Zielony Certyfikat ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich i będzie otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Będzie on dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej; będzie zawierał kod QR, gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu.

Więcej: Paszporty szczepionkowe coraz bliżej - Komisja Europejska przedstawiła projekt>>

KE ma stworzyć specjalny portal, który zapewni weryfikację wszystkich certyfikatów w całej UE i będzie wspierać państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu certyfikatów.

W założeniu certyfikat ma pozwolić zarówno zaszczepionym, jak i niezaszczepionym swobodnie podróżować po UE i nie podlegać kwarantannie. Ma być wydawany obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinien być również wydawany obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może zapytać pracowników o to, czy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy czym udzielenie odpowiedzi byłoby dobrowolne? >