Zgodnie z przepisami nowelizacji, z dniem 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest numer PESEL, zaś dla pozostałych podatników NIP. Więcej>>>