Autorzy oświadczenia podkreślają, że w przeciwnym razie orzeczenia polskich sądów nie będą przede wszystkim korzystać z zasady wzajemnego zaufania i uznawania w innych państwach członkowskich UE.

Czytaj: TSUE: Sąd Najwyższy ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna jest niezależna>>
 

- W związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej, podkreślamy, że pełne wykonanie orzeczenia jest obowiązkiem wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazujemy, że państwo członkowskie UE, które nie przestrzega standardów dotyczących niezawisłości sądów krajowych nie może uczestniczyć w ponadnarodowej integracji europejskiej - czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy wskazują, że Trybunał Sprawiedliwości uważa niezawisłość sędziowską za element wartości praworządności w rozumieniu art. 2 TUE, która jest nieodzowna dla funkcjonowania systemu prawnego Unii Europejskiej, a także do tego, by inne państwa członkowskie i instytucje unijne miały zaufanie do polskich sądów i do polskiego systemu sądowniczego.

Stwierdzają też, że wyrok TSUE otwiera polskim sądom drogę do weryfikowania niezależności innych sądów, nie tylko Izby Dyscyplinarnej. Wzywają, wszystkich aktorów uczestniczących w polskim wymiarze sprawiedliwości o rozważenie powstrzymania się od działania, jeśli działanie to mogłoby narazić bezpieczeństwo prawne, czy prawo jednostki do sądu.

- Na prezesach sądów, sędziach, a także na ustawodawcy, KRS i pozostałych władzach państwowych ciąży ogromna odpowiedzialność, by w jak najszybszym czasie wykonać wyrok TSUE, by zagwarantować bezpieczeństwo prawne wszystkich obywateli UE - czytamy w apelu.

Apel podpisały organizacje:

 • Amnesty International Polska
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • Członkowie Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. S. Batorego
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
 • Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów
 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX SUPER OMNIA”
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”
 • Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
 • Wolne Sądy

Więcej: Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych>>