Wnioskodawca prowadzi działalność miedzy innymi w zakresie świadczenia usług teleinformatycznych, w szczególności w zakresie wdrażania a następnie serwisowania i administrowania systemów informatycznych sprzedawanych lub udostępnianych na innej podstawie przez ich dostawców. By pozyskać nowych klientów lub rozszerzyć współpracę z dotychczasowymi, spółka rozważa organizację wyjazdów dla tychże klientów do podmiotów, które oferują rozwiązania teleinformatyczne, w celu zapoznania klientów z możliwościami, jakie dają im oferowane produkty, które dla nich może wdrożyć spółka. Koszt takich wyjazdów w całości ponosiłaby spółka. Spółka twierdzi, że ponoszone wydatki należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów, gdyż są ponoszone w celu ich osiągnięcia, jak również w celu zabezpieczenia źródła przychodu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2011 r., IPPB5/423-267/11-4/RS, stwierdził, że do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów zalicza się między innymi koszty promocji, reklamy i marketingu. Są to szeroko rozumiane działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Mogą być one realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić promocję, reklamę towaru, usługi, a także promocję, reklamę firmy. Natomiast stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
O ile więc wydatki ponoszone przez Spółkę mają na celu rozpowszechnianie informacji o oferowanych produktach i dostępnej technologii, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie popytu na oferowane przez Spółkę usługi i nie mają charakteru wydatków reprezentacyjnych, mogą zostać zaliczone - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do kosztów uzyskania przychodów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 24 maja 2011 r.