Rada miejska uchwaliła, że gmina gospodaruje własnym zasobem mieszkaniowym poprzez wynajem lokali mieszkalnych osobom zamieszkałym na stałe na terenie gminy. Skargę na ten zapis uchwały wniósł prokurator. W ocenie skarżącego taka regulacja jest niezgodna z prawem, niedopuszczalne jest bowiem wyłączenie z kręgu osób mogących ubiegać się o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego osób nie spełniających warunków stałego zamieszkania na terenie gminy. Więcej?>>>