Rada gminy ustaliła w uchwale liczbę punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie gminy. Rada zabroniła między innymi sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w obiektach sportowych.

Prokurator zaskarżył ten zapis uchwały do sądu administracyjnego. Więcej>>