Resort finansów przedstawił założenia do projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami.
Ustawa nałoży na banki wiele obowiązków informacyjnych (powielając, ale i rozszerzając część rozwiązań znanych z rekomendacji KNF). Cel: konsument ma być szczegółowo poinformowany o warunkach kredytu (w tym wszelkich kosztach) i jego spłaty. Każdy pracownik zaangażowany w oferowanie kredytów hipotecznych będzie musiał przejść cykl szkoleń i testów. Zarazem ma być wynagradzany za wiedzę – jego uposażenie ma zależeć nie tylko od realizacji celów sprzedażowych, lecz również od jakości pracy, weryfikowanej m.in. na podstawie liczby reklamacji klientów.
Największe zmiany dotkną jednak pośredników kredytowych.  Zgodnie z nowymi regulacjami pośrednicy będą musieli uzyskać licencję na prowadzenie działalności, sprostać restrykcyjnym wymogom kompetencyjnym (co zweryfikuje KNF, przeprowadzając egzaminy dla osób zarządzających firmami pośredniczącymi), a także ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>

ID produktu: 40117746 Rok wydania: 2014
Autor: urzędowe dokumenty
Tytuł: Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy>>>