Obecnie zasadą jest, że reklama jest dozwolona, a ograniczenia wychodzące ponad ogólne regulacje prawa reklamy są niewielkie. Wymagane jest jedynie, aby reklama adwokata
• miała charakter rzeczowy
• nie była nakierowana na zdobycie zlecenia w konkretnej sprawie (zakaz wręczenia wizytówki na miejscu wypadku)
• nie odwoływała się do wysokości obrotów kancelarii.
Więcej>>>