Z sondy przeprowadzonej przez Prawo.pl wynika, że blisko 40 proc. wniosków o uzasadnienia wyroków składanych po 21 sierpnia nie zostało opłaconych. Na przykład do sądów okręgu wrocławskiego oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynęło 299 wniosków, z tego 99 nieopłaconych. Tymczasem zgodnie z obowiązującą od 21 sierpnia nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w postępowaniach cywilnych za taki wniosek trzeba zapłacić 100 zł. Brak opłaty nie oznacza jednak, że strona nie pozna argumentacji sądu. O problemie pisaliśmy w Prawo.pl na początku września.

 

Profesjonaliści sami pilnują opłat

- Strony działające bez profesjonalnego pełnomocnika są wzywane do uiszczenia opłaty pod rygorem zwrotu wniosku – wyjaśnia Joanna Podwin z Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Wnioski nieopłacone złożone zaś  przez profesjonalnego pełnomocnika podlegają zwrotowi bez wezwania o uiszczenie opłaty. Wówczas pełnomocnik ma jednak  siedem dni na uzupełnienie opłaty. Jeśli tego nie zrobi, nie dostanie pisemnego uzasadnienia. Nie wszystkie sądy, np. Sąd Okręgowy w Warszawie, mają jednak ustaloną praktykę.

Sprawdź w LEX: Zmiany opłat sądowych w związku z reformą KPC >

– W przypadku nieopłaconego wniosku decyzję będzie podejmował każdorazowo sędzia referent. Z uwagi na krótki okres od wejścia w życie nowelizacji, nie można jeszcze mówić o ustaleniu jakiejkolwiek praktyki – tak odpowiedział Prawo.PL Sąd Okręgowy w Warszawie. Marcin Łochowski, sędzia Sądu Najwyższego nie ma jednak wątpliwości, że stanowisko wrocławskiego sądu jest słuszne.

 

 

Namieszały złe przepisy przejściowe

- Do 7 listopada, czyli do czasu wejścia w życie pozostałych przepisów nowelizacji, nie ma przepisów szczególnych, które odnosiłyby się do skutków nieopłacenia takiego wniosku – tłumaczy sędzia Łochowski. Tak naprawdę, by sytuacja była jasna w sierpniu powinien zacząć też obowiązywać znowelizowany art. 328 par. 4 k.p.c. Ten jednak wejdzie w życie dopiero 7 listopada. I dopiero od tego dnia, mimo uprzedniego wezwania, sąd odrzuca wniosek nieopłacony. Do tego czasu sąd nie ma obowiązku wzywać profesjonalnych pełnomocników do wniesienia opłaty. – W przypadku otrzymania pisma z sądu o odrzuceniu wniosku, muszą oni samodzielnie uzupełnić opłatę w ciągu siedmiu dni. Inaczej nie otrzymają uzasadnienia – tłumaczy sędzia Łochowski.

Sprawdź w LEX:

Zmiany w postępowaniu odwoławczym w związku z reformą KPC >

Zmiany w wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych - reforma KPC 2019 >

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych - reforma KPC >

Podstawa prawna wezwania do uzupełnienia

Damian Nartowski, radca prawny, partner w kancelarii WN Lewgal nie ma wątpliwości, że to jedyna możliwa interpretacja przepisów. - Do 7 listopada 2019 r. powinien być stosowany art. 1302 k.p.c., a od 7 listopada 2019 r. art. 130 k.p.c., który sprawia, że sąd wzywa do uzupełnienia opłaty przed odrzuceniem wniosku – tłumaczy Nartowski. Dlaczego? - Znowelizowany art. 328 par. 4 k.p.c. będzie mieć bardzo podobne brzmienie do obecnego art. 370 k.p.c. dotyczącego apelacji (po nowelizacji  to będzie art. 373 k.p.c.). Zgodnie z nimi nie odrzuca się apelacji, która nie została opłacona. Sąd stosuje wówczas art. 130 par. 1 k.p.c i wzywa do jej opłacenia - tłumaczy mec. Nartowski. Sędzia Łochowski tak samo rozumie znowelizowane przepisy.

Czytaj w LEX: Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC >