Streżyńska budziła kontrowersje: nielubiana przez operatorów, wzbudzała szacunek i zaufanie konsumentów. Premier Tusk uważa, że nowa prezes będzie równie skuteczna i profesjonalna jak i poprzednia.
Mówiąc o swoich zamierzeniachnowa  prezes zapowiedziała kontynuowanie  polityk likwidacji „białych plam” w dostępie do internetu. Oczywiście, to tylko jeden z priorytetów działania UKE - podkreśla. Te działania będę inne w przypadku inwestycji prywatnych, inne w odniesieniu do publicznych.
W przypadku tych ostatnich to samorządy wybudują sieci telekomunikacyjne, a zadaniem UKE będzie stworzenie zasad i cen ich udostępniania. Na takim poziomie, aby nie zaburzyły konkurencji na rynku.
Z kolei w przetargach na częstotliwości prawo telekomunikacyjne mówi o dwóch, podstawowych kryteriach wyboru zwycięzcy: konkurencyjność oraz cena. Przetargi będą poprzedzone konsultacjami z rynkiem, co najmniej na sześć miesięcy przed ich ogłoszeniem. UKE zamierza brać pod uwagę wszelkie opinie. W przypadku przetargu na częstotliwości 1800 MHz duży nacisk będzie położony na konkurencyjność, ale i cena będzie także istotna. 
Magdalena Gaj podnosi też zasługi swojej poprzedniczki, jeżeli chodzi o takie zmiany w prawie i praktyce, że ceny połączeń komórkowych, sms-ów i Internetu spadły o blisko 70 proc. W przyszłości na pewno nie nastąpi już tak znaczna obniżka cen. Nowa prezes chce jeszcze – w trudniejszych przecież warunkach - dołożyć swoje 20 proc. 2013r. Oznaczałoby to, że od 2006r. płacilibyśmy za te usługi o połowę mniej.
Ważnym wyzwaniem jest rynek usług pocztowych. Nie dzieje się tu dobrze. Za chwilę poczta wejdzie w globalną konkurencję z innymi firmami, bez ochrony specjalnych przepisów.
Obecnie regulacje pobudzające konkurencję na rynku pocztowym prawie nie istnieją, dlatego, że nie ma na nim żadnej konkurencji – podkreśla prezes Gaj. Nowa szefowa będzie chciała stworzyć w UKE zespół specjalistów odpowiedzialnych za ten rynek - analogiczny, jak w przypadku rynku telekomunikacyjnego. Trzeba będzie przygotować modele jakości usług i kalkulacji kosztów, które będą wykorzystanie w regulacjach tego rynku, kiedy zostanie on zliberalizowany. To duże wyzwanie.
Dotychczasowa prezes UKE Anna Streżyńska chce we wtorek 31 stycznia na konferencji prasowej przedstawić swój raport podsumowujący jej pracę na stanowisku. Streżyńska w swoim raporcie zamierza podsumować dokonania swojej kadencji oraz przedstawić sytuację na rynku telekomunikacyjnym.