Konferencja została zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Czytaj: Prace nad zmianami w kodeksie rodzinnym na finiszu>>

Mediacja istotna w sprawach rodzinnych

Uczestniczy konferencji zwracali uwagę, że mediacja jest istotna w sprawach rodzinnych. Jak podkreślali to rozmowa między sędziami, mediatorami oraz stronami. 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG prof. Jakub Stelina powiedział, że mediacja to kultura dialogu. Zauważył, że prawie wszystkie ideologie wywyższały kulturę dialogu - kulturę rozmowy. Dodał, że dialog ma też samoistną wartość dla społeczeństwa.

Senator Antoni Szymański wskazywał, że temat mediacji rodzinnych jest obecnie także bardzo aktualny także w Senacie. W sprawie mediacji wpływają bowiem liczne petycje od obywateli. - Zorganizowana debata - Tygiel Dialogu oznacza, że nadal poszukujemy dobrych rozwiązań wokół tych problemów, których rodziny same nie mogą rozwiązać - mówił. 

Dyskusja m.in. o współpracy mediacyjnej

Konferencja podzielona została na trzy panele dotyczące współpracy mediacyjnej w sprawach rodzinnych, opieki naprzemiennej/równoważnej i alienacji rodzicielskiej.

W każdym panelu praktyczne wystąpienia przedstawili zarówno sędziowie, psychologowie jak i mediatorzy oraz pełnomocnicy procesowi. Dr Aleksandra Brodecka, Dyrektor Zarządzająca w Centrum Porozumień Prawnych (które jest organizatorem kampanii – Rozwód to nie wojna) mówiła, że głęboko wierzy, iż szerzenie idei mediacji oraz współpraca pomiędzy sędziami, mediatorami oraz pełnomocnikami stron wpłynie na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości.