Zdaniem skarżącej spółki kwestionowany. przepis narusza prawo do równego opodatkowania poprzez nieuzasadnione doprowadzenie do zróżnicowania okresów nienaliczania odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, uzależniając okresy nienaliczania odsetek za zwłokę od rodzaju organu administracji prowadzącego postępowanie (organ kontroli skarbowej lub organ podatkowy) i rodzaju postępowania (postępowanie kontrolne lub postępowanie podatkowe), a tym samym doprowadzając do zawyżenia wysokości odsetek za zwłokę. Więcej>>>