Szacowane dochody budżetu to 355,7 mld zł, a wydatki ‒ 397,2 mld zł. Deficyt budżetowy nie przekroczy zatem 41,5 mld zł. Zakładany wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, a deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 2,7% PKB. Projekt przewiduje zwiększenie przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost wysokości emerytur i rent w wysokości 6,3%, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9%. Dochody tzw. budżetu środków europejskich wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.
W planowanym budżecie przewidziano m.in. środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, m.in. na finansowanie programu „Rodzina 500 +”. a także na wykonanie nowych zadań. Uwzględniono także skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%, zwiększenia nakładów na obronę narodową, dofinansowania do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku.
Jeśli do 29 stycznia budżet na 2018 r. nie zostanie uchwalony i podpisany przez prezydenta, to prezydent ma prawo rozpisać nowe wybory.

Senat podejmie również decyzje w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, a także na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego i senator Lidii Staroń.