Rektor zdecydował jeszcze przed głosowaniem, że cała dokumentacja w tej sprawie, jak i podjęta uchwała Senatu zostania przesłana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o ich zweryfikowanie i wydanie opinii. Więcej>>>