Posłowie rozpatrzą przygotowany przez MSW projekt nowelizacji ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, który zakłada m.in., że służby takie jak ABW i BOR będą mogły używać paralizatorów; oddanie strzału ostrzegawczego, np. przez policjantów, nadal będzie wymagane.

Zmiana przepisów jest konieczna po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w maju 2012 r. orzekł, że przepisy kilku ustaw, odnoszących się m.in. do policji, a które dotyczą zasad stosowania przymusu bezpośredniego i odsyłają do rozporządzeń, są niezgodne z konstytucją. Debatę nad projektem zaplanowano na wieczór.

Sejm zajmie się w środę projektem ustawy autorstwa PiS o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość RP.

Korpus Weteranów tworzyłyby osoby, które brały udział w walkach o niepodległość lub o ustalenie granic państwa polskiego do 8 maja 1945 roku, które po 8 maja 1945 r. "brały udział w walce zbrojnej z reżimem komunistycznym Polski w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 roku" lub zostały odznaczone Krzyżem Wojskowym.

Według projektu statusu weterana nie można będzie nadać osobom, które m.in. kolaborowały przeciwko niepodległości lub integralności terytorialnej Polski; dobrowolnie zadeklarowały odstępstwo od narodowości polskiej lub obywatelstwa polskiego czy wstąpiły ochotniczo do sił zbrojnych państw okupujących polskie terytorium. Zgodnie z projektem, patronat nad Korpusem Weteranów sprawowałby prezydent.

Posłowie zajmą się również projektem uchwały w 120. rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. W projekcie zapisano m.in., że Sejm uznaje PPS "za formację polityczną, która wywarła znaczący wpływ na proces tworzenia i rozwój polskiej demokracji parlamentarnej". Podkreślono też, że Sejm "oddaje hołd członkom i działaczom PPS, którzy swoje życie poświęcili walce o niepodległą, demokratyczną i sprawiedliwą Polskę".

W czwartek w Sejmie odbędzie się debata nad zgłoszonym przez PiS wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności, z kandydaturą prof. Piotra Glińskiego na premiera.

W czwartek na wniosek klubu PiS Sejm wysłucha informacji rządu na temat "oceny skuteczności podejmowanych przez rząd działań w celu ograniczenia skali i zakresu ubóstwa, szczególnie ubóstwa rodzin z dziećmi, wielodzietnych, z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, utrzymujących się ze świadczeń społecznych".