Raport, którego dotyczyło spotkanie, poświęcony zostanie  relacjom władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej  oraz ich zgodności z Konstytucją i umowami międzynarodowymi.
"Raport zidentyfikuje zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości  sędziów i zostanie przedstawiony Krajowej Radzie Sądownictwa jako materiał wyjściowy dla podjęcia debaty m.in. o granicach nadzoru administracyjnego sprawowanego nad sądami przez Ministra Sprawiedliwości." - zapowiada stowarzyszenie.

Biernacki: niezawisłość sędziowska to jeden z fundamentów cywilizacji>>

Podczas spotkania poruszono również problemy przechodzenia sędziów w stan spoczynku oraz sprawę obcięcia tzw. kilometrówek.
"Bardzo krytycznie oceniamy projektowane i już istniejące zmiany co do zasad rozliczania kosztów dojazdu sędziów do sądu. Nowy sposób  rozliczania tych kosztów oznacza nierówne traktowanie sędziów w porównaniu z posłami, którzy otrzymują zwrot rzeczywiście poniesionych na ten cel wydatków. Nie znajduje  bowiem żadnego uzasadnienia negatywne dla sądownictwa zróżnicowanie uprawnień władzy ustawodawczej i sądowniczej, a tym bardziej bezzasadne jest pozbawienie zwrotu jakichkolwiek kosztów dojazdu sędziów sądów rejonowych. " - ocenia stowarzyszenie. Pełna treść komunikatu>>

Sędziowie zapowiadają pozwy o kilometrówki>>