Sędziowie postanowili walczyć o wyrównanie stawek przysługujących im za zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do siedziby sądu. I to za dwa lata wstecz. Do 1 stycznia 2015 r. stawki te różniły się w zależności od tego, w jakim okręgu sędzia pełni służbę. Ci, którzy poczuli się poszkodowani nierównym traktowaniem, będą więc wszczynać procesy przed sądami pracy. Odpowiedni wzór pozwu przygotowało już Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.
Czytaj: Sędziowie protestują przeciwko niskiej kilometrówce>>>

– Formalna decyzja jeszcze nie zapadła, ale jestem przekonany, że będzie on dostępny dla wszystkich sędziów, niezależnie od tego, czy są oni członkami stowarzyszenia, czy nie – przewiduje Łukasz Piebiak, sędzia z warszawskiego oddziału Iustitii.
Jego zdaniem zainteresowanie akcją wnoszenia pozwów będzie duże, bo środowisko zostało mocno rozsierdzone przez obcięcie przez resort sprawiedliwości kilometrówek do 30 gr.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna