W skład Sądu Okręgowego w Rybniku  będą wchodziły Wydziały: Cywilny, Karny oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Nowy sąd będzie rozpoznawać sprawy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach. W ramach sądu pracować będzie pięć wydziałów: I Cywilny, II Cywilny Odwoławczy, III Karny, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz V Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Czytaj: Sąd Okręgowy w Rybniku - jednak od lipca>>

- W imieniu Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro dziękuję przede wszystkim osobom, które były inicjatorami tego przedsięwzięcia oraz kontynuowały i zrealizowały niełatwe dzieło utworzenia sądu – powiedziała wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska podczas otwarcia nowego Sądu Okręgowego w Rybniku. I dodała, że to wielkie ułatwienie dla mieszkańców miasta i regionu, którzy będą mogli szybciej i wygodniej załatwiać sprawy sądowe.

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >

W uroczystym otwarciu nowej placówki wziął udział m.in. minister środowiska Michał Woś, który jako poseł okręgu rybnickiego od dawna zabiegał o utworzenie w Rybniku Sądu Okręgowego.

Czytaj w LEX: Doręczenia w postępowaniach sądowych w dobie COVID-19 (koronawirusa) >