Rozprawy będą odbywały się w trybie jawnym. Skargi dotyczą m.in. nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10 oraz dawnej ul. Siennej 29. Sprawy te były objęte dekretem o gruntach warszawskich z 1945 r.

Czytaj też>> RPO: Komisja weryfikacyjna nie przesłuchuje bezstronnie

Zdaniem prokuratury, podejrzany Andrzej M. przejął za rażąco zaniżoną cenę prawa i roszczenia do nieruchomości. Miał tego dokonać na rzecz reprezentowanych przez niego spadkobierców, a faktycznie na rzecz podejrzanych Macieja M. i Maksymiliana M. Sprawa dotyczy czterech nieruchomości w Warszawie.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki na czwartkowej konferencji, dzień przed rozparawami, zapowiedział, że wyroki w tych sprawach 'będą sprawdzianem politycznym dla sędziów'. Liczy, że "sąd zadba o swój wizerunek".
Sprawozdawcami będą sędziowie Joanna Skiba, Elżbieta Sobielarska i Dariusz Chaciński.
 

Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich