Swoje stanowisko Zarząd ogłosił w niedzielę w związku z tym, że rzecznik dyscyplinarny sądów powszechnych sędzia Piotr Schab (na zdjęciu)  6 czerwca br. upublicznił na stronie głównej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (http://rzecznik.gov.pl) swoje pismo adresowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym znalazło się stwierdzenie, że sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe Dorota Zabłudowska „przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym sądem”.


- Wobec faktu, iż sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe  w  Gdańsku  Dorota  Zabłudowska  otrzymała  dnia  9  grudnia  2018  roku  gratyfikację pieniężną od osoby, będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem – podjęcie przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych  wstępnych czynności  wyjaśniających  stosownie  do  przepisu  art.  114  §  1  ustawy  z  dnia  27  lipca  2001  roku  - Prawo  o  ustroju  sądów  powszechnych  było  bezwzględną koniecznością - czytamy w piśmie podpisanym przez sędziego Piotra Schaba.  

Inaczej ten fakt oceniają sędziowie z "Iustitii". - Pan sędzia Piotr Schab ma pełną świadomość tego, że prowadzone przez jego zastępcę postępowanie wyjaśniające dotyczy przyjęcia przez sędzię Dorotę Zabłudowską Gdańskiej Nagrody Równości z rąk Prezydenta Miasta Gdańska. Wie również, że finansową część Nagrody sędzia Dorota Zabłudowska przekazała na cel społeczny, co zadeklarowała w dniu jej otrzymania. Ma wreszcie pełną świadomość tego, że sędzia Dorota Zabłudowska nie podejmowała żadnych czynności w sprawie wytoczonej przez prokuraturę Pawłowi Adamowiczowi. W sposób oczywisty ma świadomość tego, że czynności wyjaśniające z udziałem sędzi Doroty Zabłudowskiej zostały w sprawie zainicjowane wezwaniem z 23 stycznia 2019 r., nieco ponad tydzień po zabójstwie śp. Pawła Adamowicza - czytamy w oświadczeniu.

 


Zdaniem jego autorów podjęte w tym kontekście przez sędziego Piotra Schaba działania informujące opinię publiczną, że sędzia Dorota Zabłudowska „przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym sądem” naruszają jej dobre imię jako sędziego (i równocześnie członka zarządu SSP „Iustitia”), narażają na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego. - Opisane działanie pana sędziego Piotra Schaba odbieramy jako niegodne sędziego, godzące w powagę sprawowanego urzędu. W tej sytuacji wnioskujemy o zainicjowanie stosownego postępowania dyscyplinarnego wobec pana Piotra Schaba sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie delegowanego do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - stwierdza Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Czytaj: Rzecznik dyscyplinarny: Krytyka naszych działań legitymizuje patologię>>