„Jak pokazały przeprowadzone przez KIG badania „European Economic Survey 2010”, polscy przedsiębiorcy wierzą, iż okres dekoniunktury mają już za sobą i w przyszłym roku planują zwiększenie sprzedaży, ekspansję eksportową i nowe inwestycje. Optymizm przedsiębiorców powinien być jednak wsparty konkretnymi reformami – to rola rządu i parlamentu” – ocenia Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Zdaniem KIG, utrzymanie w 2010 r. wzrostu powyżej średniej unijnej oraz znaczne zmniejszenie deficytu budżetowego bez konieczności podnoszenia podatków, będzie możliwe jedynie poprzez rzeczywistą reformę finansów publicznych. Konieczne jest m.in. zmniejszenie wydatków sztywnych m.in. poprzez większy udział rolników w finansowaniu własnych emerytur oraz ograniczenie nadmiernego uprzywilejowania emerytur „mundurowych”. Polscy przedsiębiorcy czekają w 2010 r. na rzeczywistą reformę systemu KRUS.

Kluczowe znaczenie dla sytuacji gospodarczej w przyszłym roku będzie miało wykorzystanie funduszy unijnych. Zdaniem KIG, pozyskiwanie w 2009 r. środków unijnych przez przedsiębiorstwa oraz ich zdolności adaptacyjne okazały się skutecznym sposobem na wzrost gospodarczy. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w latach 2010-2014, tempo wzrostu PKB może być wyższe wskutek realizacji programów finansowanych z funduszy unijnych o 1,3-3,0 pkt. proc. Dane te jednoznacznie wskazują na to, iż bez funduszy unijnych gospodarka polska nie byłaby w stanie jako jedyna gospodarka Europy wykazać w 2009 r. wzrostowej tendencji PKB. Dlatego przedsiębiorcy w skupieni w KIG oczekują dalszych ułatwień w dostępie do funduszy UE.

„Z badań KIG wynika także, że pomimo ogólnego optymizmu polscy przedsiębiorcy negatywnie oceniają warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Dlatego oczekujemy od rządu i parlamentu bardziej energicznych działań zmierzających do poprawy otoczenia biznesowego w Polsce” – dodaje Andrzej Arendarski. Przedsiębiorcy oczekują m.in. uchwalenia w 2010 r. projektu ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz zakończenia prace nad poselskim projektem ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

„KIG z niepokojem obserwuje zjawisko dezawuowania pozycji przedsiębiorcy i niedoceniania jego roli w reformowaniu i rozwoju systemu gospodarczego. W 2009 roku mieliśmy wiele przykładów niszczenia wizerunku polskich przedsiębiorców. Dlatego rok 2010 oznaczał będzie dalszą walkę o przywracanie prawdziwego wizerunku polskiego biznesu. Życzę wszystkim polskim przedsiębiorcom, aby w 2010 r. spotykali się ze strony polityków i opinii publicznej z szacunkiem, na który w pełni zasługują. To dzięki nim Polska jest dziś europejskim liderem wzrostu gospodarczego” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.