Takie rozwiązanie zaproponowała Platforma Obywatelska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Karta nauczyciela.
Zmiana jest reakcją na wątpliwości, jakie do obecnej regulacji zgłaszały organizacje społeczne (m.in. Forum Matek), prawnicy, a także rzecznik praw obywatelskich. Wszyscy podkreślali, że RODK nie mają podstawy prawnej do wydawania opinii w sprawach rodzinnych. Mimo to działalność taka jest ich głównym zajęciem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna