Tegoroczni laureaci to, począwszy od 1. miejsca: Michał Zacharski, Izabela Nowacka, Tomasz Krzyżewski, Jarosław Szewczyk, Paweł Bartosiewicz, Beata Bieniek-Wiera, Barbara Błach-Bujak, Dawid Kulpa, Dawid Radziszewski i Julita Mazurkiewicz.
Nagrody specjalne otrzymali: Michał Bohaczewski, Rafał Celej, Mariusz Olężałek, Jakub Szlachetko, Alicja Zalewska.

Lista nominowanych:  35 młodych prawników walczyło o tytuł wschodzącej gwiazdy >>

W tym roku wyróżnienia w organizowanym przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna konkursie wręczono po raz siódmy. Jak podkreślają organizatorzy, ma on na celu wyróżnienie młodych prawników, którzy swoją wiedzą, osiągnięciami oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 września 2018 r., ale poza wiekiem, wśród kryteriów  znalazły się w nim między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza i umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.
Kandydaci do konkursu mogą być zgłaszani przez pracodawców, klientów, nie tylko tych komercyjnych, czy współpracowników, mogą też zgłaszać się sami. Kandydatury laureatów z poprzednich edycji podlegają odrzuceniu.

Po raz piąty ranking wygrał przedstawiciel adwokatury, radcowie prawni zwyciężali w konkursie dwa razy. W tym roku na podium stanęło dwoje prawników in-house (2 i 3 miejsce). Zazwyczaj w tym konkursie zgłaszano niewielu prawników przedsiębiorstw, a w tym roku było ich całkiem dużo.

Charakterystyczna dla tego konkursu jest dominacja kobiet. Mężczyzna został rankingową „jedynką” dopiero po raz drugi (poprzednio był to Bartosz Turno w 2014 r.).

Po raz drugi w tym roku przyznano nagrody specjalne (regulamin przewiduje je od zeszłego roku), i po raz kolejny kapituła postanowiła przyznać maksymalną liczbę takich wyróżnień, czyli pięć. Tradycyjnie już w ten sposób zostali uhonorowani prawnicy wymykający się zwykłej klasyfikacji, tacy, których osiągnięcia zawodowe czy naukowe lub jakiś wycinek działalności zrobił na kapitule szczególne wrażenie.

- Konkurs wpisał się już w potrzeby rynku prawnego, skoro on ciągle trwa i coraz więcej kandydatów jest do niego zgłaszanych - powiedział podczas gali podsumowująej konkurs Włodzimierz Albin, prezes wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. I dodał, że frapujące dla niego były podczas prac kapituły konkursowej życiorysy kandydatów do tej nagrody. - Wrażenie robi to, jak ci młodzi ludzie potrafią być sprawni, jak twórczy i wszechstronni - podkreślił.

Czytaj: Rising Stars 2017 - kolejni prawnicy jutra nagrodzeni >>

Więcej o konkursie: www.risingstars.wolterskluwer.pl


Sylwetki laureatów konkursu:

 


fot.Wojciech Górski

Michał Zacharski (1 miejsce)

31-letni adwokat w Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy Kancelarii Adwokacko-Radcowska. Ukończył studia prawnicze i w dziedzinie filologii klasycznej. Zagadnieniami związanymi z językiem zajmuje się również naukowo. Jak podkreślają jego współpracownicy, w sposób doskonały opanował warsztat interpretacyjny tekstu prawnego, co pozwala mu zawsze odwoływać się do najgłębszej istoty wykładni prawa (przede wszystkim karnego) w ramach dyrektyw wykładni językowej.

Jego doświadczenie obejmuje setki postępowań, w których pełnił funkcję obrońcy lub pełnomocnika, albo doradcy, nie tylko w sprawach karnych, co stanowi jego główną specjalizację, lecz także w sprawach cywilnych (w tym gospodarczych, gdy współpracował z warszawskim biurem kancelarii Dentons) oraz administracyjnych. Wszystkie kasacje do Sądu Najwyższego, których był autorem lub współautorem, okazały się skuteczne. Wiele spośród napisanych przez niego apelacji również kończyło się sukcesem klienta.
Wiedzę prawniczą wykorzystuje także jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz członek Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.   
W latach 2011-2015 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie w latach 2011-2014 r. był uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obrona jego dysertacji doktorskiej w dziedzinie prawa karnego pt. „Pojęcie umyślności w prawie karnym w perspektywie historyczno-ideowej. Starożytne odpowiedzi na współczesne pytania” planowana jest na początek 2019 roku.  
Zdobywał również doświadczenie jako wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz w ramach organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego ORA w Warszawie wykładów dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest również wykładowcą Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest obrońcą pro bono wielu członków i sympatyków ruchu Obywatele RP w postępowaniach wszczynanych w związku z pokojowymi kontrmanifestacjami Obywateli RP podczas zgromadzeń cyklicznych. Zabierał głos,  nie tylko jako adwokat, ale też publicysta, w sprawach o doniosłym znaczeniu społecznym, m.in. na temat reakcji organów państwa na działalność grup neofaszystowskich.
Amatorsko uprawia kolarstwo górskie. Gra na gitarze i fortepianie. Przez rok studiował fotografię w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej.

 


fot. Paweł Ulatowski

Izabela Nowacka (2 miejsce)

Ma 34 lata, radca prawny, doktor nauk prawnych. Jest pierwszym w Polsce prawnikiem zatrudnionym przez Shell w celu zapewnienia obsługi prawnej o globalnym wymiarze dla spółek z grupy międzynarodowego koncernu. Zapoczątkowała tym samym nowy trend w zakresie outsourcingu wewnętrznego usług prawnych, naśladowany obecnie przez inne korporacje w Polsce.

Od czasu ukończeniu studiów, pracuje w krakowskich kancelariach radców prawnych, w szczególności w kancelarii Joanny Chruściel, z którą współpracuje już od 2009 r. Od marca 2017 r. zajmuje się obsługą prawną w zakresie międzynarodowych umów dla sektora Projects and Technology firmy Shell, zajmującego się dostarczaniem rozwiązań technologicznych, sprzedażą opatentowanych produktów oraz świadczeniem usług związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem rafinerii na całym świecie. Od czerwca 2017 r., firma Shell powierzyła jej dodatkowo globalną obsługę prawną spółek z grupy obejmującą umowy z zakresu nowych technologii IT i wsparcie prawne procesu digitalizacji Shell.

W styczniu 2018 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa cywilnego, promowaną przez prof. dr hab. Fryderyka Zolla. Rozprawa dotyczy problematyki umów o dostarczanie treści cyfrowych i jest pierwszą pracą doktorską podejmującą problematykę umów o wszelkie świadczenia w postaci danych elektronicznych (w tym oprogramowanie, pliki muzyczne, video, tekstowe, bazy danych oraz innego rodzaju dane). Rozprawa zawiera kompleksowe omówienie przepisów prawa cywilnego, dotyczących zobowiązań i uprawnień stron umów o dane w postaci elektronicznej, które zdaniem autorki znajdują zastosowanie, a także analizę wpływu jaki na sytuację prawną stron mają przepisy z zakresu prawa własności intelektualnej.
Osoby, które rekomendowały Izabelę Niowacką wskazują, że to są bardzo skomplikowane umowy, dotyczą produktów technologicznych.

Pracę naukową udaje się kandydatce z powodzeniem pogodzić z rozwojem zawodowym i działalnością pro bono. Zarząd spółki zatrudniającej ponad 400-osobowy zespół docenił jej wiedzę, kreatywność i innowacyjne podejście do świadczenia obsługi prawnej i powierzył jej funkcję Kierownika Działu Prawnego w wieku zaledwie 28 lat.
Świadczy także pomoc prawną pro bono, polegającą m.in. na prowadzeniu warsztatów dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektora e-commerce, dotyczących obowiązujących i mających wejść w życie przepisów z zakresu: prawa konsumenckiego i innych zagadnień w obrębie prawa cywilnego, prawa finansowego i prawa własności intelektualnej.
W wolnych chwilach podróżuje, gra w golfa, uwielbia także współczesne malarstwo i literaturę.  

 


Tomasz Krzyżewski (3 miejsce)

Ma 27 lat, mgr prawa, rozpoczął pracę w Coca-Cola HBC Polska jeszcze jako student piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Już na studiach interesowały go zagadnienia z zakresu handlu detalicznego i hurtowego.

Pracę magisterską z prawa ochrony konkurencji pisał na temat procesów koncentracyjnych na rynku sieci handlowych. Zainteresowanie prawem ochrony konkurencji wpłynęło na rozpoczęcie studiów doktoranckich. Wiedzę z zakresu prawa antymonopolowego i prawa nieuczciwej konkurencji wykorzystuje w codziennej pracy w międzynarodowej organizacji jaką jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. Wiedza i profesjonalizm pozwoliła mu awansować w wieku 27 lat na stanowisko dyrektora ds. prawnych Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.

Jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych, gdzie pisze pracę z zakresu prawa antymonopolowego pod kierunkiem dr hab. Cezarego Banasińskiego. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony konkurencji, w tym współautorem podręcznika z zakresu praw antymonopolowego.   

 

 


fot. Wojciech Górski

Jarosław Szewczyk (4 miejsce)

31-letni adwokat, od ponad dwóch lat stoi na czele Departamentu Usług Finansowych Kancelarii RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni. Od 1 stycznia 2019 r. będzie jej partnerem.  W poprzedniej edycji konkursu znalazł się w gronie nominowanych. W tym roku został laureatem.

Oprócz ukończenia studiów prawniczych i aplikacji adwokackiej, ukończył również ekonomię międzynarodową, studia LL.M. na Uniwersytecie w Hajfie i na Uniwersytecie w Gandawie (M.L.E.),  a także studia doktoranckie zakończone w 2017 r. obroną doktoratu z dziedziny prawa cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.  
Obecnie jest jednym z najczęściej cytowanych autorów z zakresu prywatnoprawnych aspektów różnego rodzaju kryptoaktywów, w tym bitcoina. Jest członkiem m.in. Grupy roboczej ds. Blockchain powołanej przez KNF (podgrupy ds. aktywów wirtualnych). Jest również rekomendowany w związku z dużą wiedzą w zakresie compliance (polityka zgodności) w przedsiębiorstwie.

W kancelarii łączy swoją wiedzę prawniczą i finansową, zajmując się projektami z pogranicza finansów, transakcji M&A oraz ochrony konkurencji. Doradzał na rzecz spółek publicznych, funduszy VC/PE, domów maklerskich oraz banków. W ostatnim czasie zajmował się m.in. strukturyzowaniem funduszu mającego inwestować w tokeny emitowane w ramach zagranicznych procesów ICO; tworzeniem funduszu z udziałem PFR; procesem karnym dot. manipulacji na rynku instrumentów pochodnych oraz licznymi transakcjami M&A (fuzje i przejęcia).     
W ramach działalności naukowej bardzo często publikuje. Zgromadził do tej pory ponad 355 publikacji naukowych, głównie z zakresu finansów oraz rynków kapitałowych. Publikował już m.in. na łamach Monitora Prawa Bankowego (MPB), Przeglądu Prawa Handlowego (PPH), Monitora Prawniczego (MoP), Palestry, Młodej Palestry (MP), Monitora Prawa Handlowego (MPH) czy Wspólnoty.

Jest jednym z prawników programu Pro Bono Polskiego Stowarzyszenia Prawa Antydyskryminacyjnego. W ramach kancelarii pomagał m.in. Fundacji im. Adama Wiśniewskiego, prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej, działający na rzecz integracji i promocji pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Jedną z jego pasji jest sport. Z sukcesem reprezentował interesy klubu piłki ręcznej SPR – Wisła Płock S.A. w wygranym postępowaniu przed Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF), dotyczącym karty zawodniczej serbskiego piłkarza ręcznego Nemanji Obradovicia. Na skutek przygotowanych przez niego pism, Urząd ds. Transferów Międzynarodowych Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej przyznał rację polskiej stronie.
Obecnie jest jednym z arbitrów Sądu Polubownego przy Polskim Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a od kilku miesięcy jest członkiem rady nadzorczej największej w Polsce sieci klubów fitness – spółki Calypso Fitness S.A.  


Paweł Bartosiewicz (5 miejsce)

31 lat, doktor nauk prawnych, radca prawny w dziale bankowych sporów sądowych kancelarii Allen & Overy.
Specjalizuje się w bankowych sporach sądowych oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradza przedsiębiorcom będącym w kryzysie finansowym, ich kontrahentom a także kredytodawcom. Koncentruje się na aspektach prawnych związanych z sądową i pozasądową restrukturyzacją, realizacją zabezpieczeń, postępowaniem upadłościowym i egzekucyjnym. Jest pełnomocnikiem wierzycieli powoływanych do rad wierzycieli, występując w charakterze przewodniczącego albo członka rady wierzycieli. Jego praktyka obejmuje także negocjowanie i dokumentowanie kompleksowych ugód, umów standstill oraz umów restrukturyzacyjnych.  
Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia INSOL (International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals), zrzeszającego specjalistów z dziedziny upadłości i restrukturyzacji.

Jego rozprawa doktorska dotycząca odpowiedzialności odszkodowawczej banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy została wyróżniona przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Jest też współautorem rozdziału poświęconego polskiemu prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu w: „European Cross Border Insolvency” wydawnictwa Sweet & Maxwell, pod redakcją Jennifer Marshall (2017).

Pasjonat żeglarstwa, opłynął następujące przylądki: Horn, Igielny, Dobrej Nadziei, Przylądek Południowo-Wschodni i Nordkapp.
W swojej pracy w kancelarii kieruje się regułami sprawdzonymi w żeglarstwie pełnomorskim:

  • - kluczowy jest czas reakcji, ponieważ brak decyzji i długie deliberowanie to najgorszy sposób działania w warunkach zagrożenia
  • - ścisla kooperacja i jasny podział delegowanych zadań pomiędzy członkami zespołu, to najlepszy sposób na sprawne wykonywanie zadań pod presja czasu
  • - należy być przygotowanym na najgorszy możliwy rozwój wypadków i być otwartym na zmiane kierunku działań, na wypadek gdyby pierwotnie wybrana strategia nie odniosła zamierzonych rezultatów

Jak twierdzi, to działa – w jednej ze spraw udało mu się w ciągu 48 godzin przygotować wniosek o zabezpieczenie dla jednego z klientów, złożyć go w sądzie i uzyskać oraz wykonać zabezpieczenie.


Beata Bieniek-Wiera (6 miejsce)

Ma 34 lata, jest adwokatem oraz najmłodszym wspólnikiem w kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella Żyglicka i Wspólnicy.  
Specjalistka od wielomilionowych, ostrych sporów korporacyjnych i przestępczości gospodarczej oraz komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradca biznesowy i prawny przedsiębiorców. Utworzyła od podstaw Departament Przestępczości Gospodarczej w jednej z największych kancelarii na Śląsku.   
Była głównym prawnikiem i głównym koordynatorem zespołu prawników unikalnego w skali kraju wydarzenia, jakim była prywatyzacja jednej z największych spółek węglowych. Reprezentowała spółkę przed domem maklerskim, Ministerstwem Skarbu Państwa a także Ministerstwem Gospodarki.

Ukończyła studia doktoranckie na kierunku Prawo UŚ w Katowicach oraz studia podyplomowe „Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze” na Wydziale Prawa UJ w Krakowie. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych „Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.
Jest twórcą nowego produktu prawnego jakim jest analiza ryzyka i zagrożeń popełniania przestępstw gospodarczych w organizacji oraz platformy internetowej ckprawo.pl, na której można przez internet zamówić i zakupić szkolenie internetowe z jednoczesną zapłatą za nie przez system Payu. 
Jako członek Ally Law – międzynarodowej sieci kancelarii prawnych na bieżąco śledzi aktualne zmiany na światowym rynku usług prawniczych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w biznesie i dla biznesu.

Wspólnicy kancelarii rekomendowali ją w sposób następujący: Prawnik od najtrudniejszych spraw w kancelarii, nieraz z kategorii spraw beznadziejnych. I dodali, że większość klientów chciała przejąć ją jako doradcę do swoich spółek.
Obecnie w ramach kancelarii wspiera Fundację Między Niebem a Ziemią, której podstawowym celem statutowym jest udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci.    


Barbara Błach-Bujak (7 miejsce)

Ma 31 lat, aplikant radcowski, posiada 8-letnie doświadczenie w pracy prawnika. W 2016 r. ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie uczęszcza na drugi rok aplikacji radcowskiej.
Praktykę pobierała m.in. w kancelarii adwokackiej u pierwszego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego krakowskiej ORA – Piotra Ostrowskiego, jak również była kierownikiem działu procesowego w kancelarii prawnej Viggen, zajmującej się prawem transportowym i nowymi technologiami. Obecnie wraz ze wspólnikami prowadzi działalność prawniczą w formie spółki.  

Posiada otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w 2016 r. uzyskała dyplom zakończenia 4-letnich studiów doktoranckich. Jednocześnie publikuje w branżowych czasopismach, dotyczących transportu drogowego i nowych technologii używanych do poprawy jakości transportu takich jak fleetboard, które mają na celu ulepszenie pracy kierowców i usprawnienie transportu (m.in. czasopisma „Transport i Spedycja”, Transport-Expert). Dodatkowo w czerwcu 2018 r. nakładem wydawnictwa Wiedza i Praktyka ukazała się książka jej współautorstwa pt.: „Płaca minimalna w UE dla kierowców. Kompendium dla przewoźników i kierowców”.

Za swój największy sukces, wieńczący dwa ostatnie lata pracy, uważa zarejestrowanie aplikacji mobilnej jako wyrobu medycznego. Aplikacja ABA DrOmnibus to narzędzie multimedialne, uzupełniające terapię behawioralną, uczące dzieci z autyzmem niezbędnych umiejętności i wspierające ich rozwój. Obecnie planowana jest komercjalizacja tej aplikacji na Stany Zjednoczone i Barbara Błach - Bujak przeciera ścieżkę rejestracji aplikacji jako tzw. software as a drug, a więc terapii poprzez aplikację mobilną uznaną za lek.

Jako była zawodniczka klubu KS Korona Kraków w szachach, broni honoru kobiet w corocznym turnieju prawników organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W tym roku zajęła 5 miejsce. Działa pro-bono na rzecz Fundacji Nidaros.

Dawid Kulpa (8 miejsce)

Ma 31 lat, radca prawny, starszy prawnik w dziale prawnym grupy HB Reavis w Polsce, jednego z największych deweloperów biurowych w Europie. Jest tam odpowiedzialny m.in. za obsługę prawną pierwszego projektu deweloperskiego realizowanego na gruntach kolejowych w formule wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) z PKP S.A. w Warszawie.

Jako ekspert w zakresie prawa nieruchomości, doradzał również przy wielu projektach nabycia oraz sprzedaży nieruchomości. 
Przed rozpoczęciem pracy w charakterze prawnika wewnętrznego, pracował w kancelarii Weil, Gotshal & Manges, przy wielu transakcjach PE/M&A w Polsce, w tym największej wówczas transakcji w Polsce o wartości blisko 3 mld zł, obejmującej przejęcie największego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej.
Laureat licznych konkursów przedmiotowych, w tym III miejsca w renomowanym konkursie „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w zajęciach Szkoły Prawa Amerykańskiego przy UW, zaś aplikację adwokacką odbył pod patronatem adw. Moniki Branickiej-Warskiej.  
Jego multidyscyplinarną pracę magisterską pt.: „Dopuszczalność zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie stosunku pracy wobec ich pozycji w systemie prawa pracy hic et nunc” napisana pod kierunkiem naukowym prof. Małgorzaty Gersdorf dziekan WPiA UW zgłosił tę pracę (jako jedną z dwóch) do XIV edycji Konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej.

Angażuje się w działalność społeczną i dobroczynną: począwszy od Kliniki Prawa UW, poprzez działalność na rzecz takich projektów i inicjatyw jak: Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie, wsparcie fundatorów w procesie zakładania fundacji na rzecz MHŻP „Polin”, wsparcie Polskiej Koalicji Łupkowej (Poland Shale Coalition) - prywatnej organizacji mającej na celu promowanie idei wydobycia gazu łupkowego w Polsce, przy  wsparciu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Dawid Radziszewski (9 miejsce)

32 lata, adwokat, kieruje działem prawnym grupy kapitałowej Selvita S.A. (to firma biotechnologiczna, która zajmuje się rozwojemi i odkrywaniem leków - przede wszystkim w obszarze onkologicznym), który stworzył od podstaw, rozpoczynając pracę w spółce w 2015 r. Odpowiada za całość kwestii prawnych,  w tym zarządzanie procesami prawnymi spółek powiązanych w równych jurysdykcjach.

Współprowadził m.in. negocjacje globalnej umowy licencyjnej innowacyjnej cząsteczki SEL24, która ma szansę być nowym lekiem przeciwnowotworowym - w obszarze białaczek i wydłużać życie pacjentów na całym świecie. Prowadził również negocjacje dotyczące badań przedklinicznych oraz umów z ośrodkami klinicznymi w Stanach Zjednoczonych.

Jest studentem drugiego roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i pisze pracę doktorską dotyczącą tematyki projektów badawczo-rozwojowych leków innowacyjnych, w tym ukształtowania umów licencyjnych. Jego wyniki naukowe oraz tematyka pracy zostały już nagrodzone przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W poprzednim roku akademickim przyznano mu stypendium dla najlepszych doktorantów. Doświadczenie w pracy naukowej nabywał również współpracując z Instytutem Allerhanda, przy opracowywaniu wniosków badawczych w obszarze prawa spółek, organizacji konferencji naukowych i sporządzaniu ekspertyz prawnych.
Prywatnie jest fanem żeglarstwa, posiada szwajcarski patent żeglarski.

Julita Mazurkiewicz (10 miejsce)

34 lata, adwokat w Departamencie Transakcji i Prawa Spółek kancelarii CMS. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym. Doradza zagranicznym inwestorom, największym firmom polskim i zagranicznym działającym na naszym rynku w zakresie fuzji i przejęć, transakcji private equity/venture capital, oraz procesów restrukturyzacyjnych, a także w zakresie bieżącej działalności spółek. Od ponad 12 lat z sukcesem godzi wymagającą pracę prawnika transakcyjnego, z życiem rodzinnym, działalnością naukową i działaniami pro bono.

W codziennej praktyce wykorzystuje nowe rozwiązania techniczne, takie jak aplikacje notujące z mowy, odczytujące tekst dokumentów, aplikacje do zdalnej obróbki dokumentów, czy pozwalające skanować dokumenty aparatem w telefonie komórkowym bezpośrednio do formatu pdf i przesyłać je do konkretnych osób w biurze.
Jest też również inicjatorką przystąpienia kancelarii CMS do porozumienia zawartego pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zapewnienia tłumaczeń wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na język polski. Aktywnie angażuje się w działania edukacyjne, mające na celu budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez udział w Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym co roku przez Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy, którego celem jest propagowanie wiedzy o ustawie zasadniczej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Działa też w ramach Polskiej Fundacji Wspierania Zatrudnienia Wspomaganego, której celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Jej największą pasją w życiu prywatnym  jest literatura – prowadzi bloga literackiego - julitaczyta.blogspot.com. Uwielbia także podróże i sport - gra w tenisa, biega oraz praktykuje jogę.

 

Laureaci nagród specjalnych:

 

Michał Bohaczewski

Przyzanjąc nagrodę specjalną kapituła konkursu doceniła jego przygotowanie naukowe i znajomość różnych kultur prawnych pozwalające mu obsługiwać globalnych klientów w dziedzinie własności intelektualnej.

Ma 29 lat i ponad 4-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, przede wszystkim w zakresie prawa własności intelektualnej. W październiku 2017 r. dołączył do zespołu własności intelektualnej warszawskiego biura kancelarii Baker McKenzie, wcześniej przez półtora roku pracował w kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie. W pracy pomaga mu znajomość języków francuskiego, angielskiego, włoskiego i rosyjskiego.
Ma doświadczenie w postępowaniach przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Urzędem Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, Urzędem Patentowym RP, francuskim Krajowym Instytutem Własności Przemysłowej, szwajcarskim Instytutem Federalnym Własności Intelektualnej oraz sądami polskimi i francuskimi w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji. Doradza przede wszystkim klientom z sektora mody, dóbr luksusowych, kosmetycznego, farmaceutycznego, lotniczego oraz IT.  

W grudniu 2017 r. obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy”, przygotowaną w języku francuskim w ramach cotutelle na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas pod opieką niekwestionowanych autorytetów z dziedziny prawa własności intelektualnej w Polsce i we Francji - prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej i prof. Jérôme Passa. Praca uzyskała najwyższą we Francji ocenę i gratulacje od komisji, a także wyróżnienie WPiA UW. Przetłumaczono ją na język polski i jest obecnie przygotowywana do publikacji w Polsce i we Francji.
W ramach studiów doktoranckich prowadził zajęcia z prawa cywilnego. Od 2015 r. jest też wykładowcą francuskiego prawa własności intelektualnej w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. W ramach działalności bro bono pomaga w rejestracji znaków towarowych na rzecz małych przedsiębiorców i stowarzyszeń - współpracuje m.in. z Many Mornings.

Rafał Celej

34 lata, adwokat, z ponad dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym, w tym prawie dziesięcioletnim w transakcjach M&A/ Private Equity oraz Venture Capital. Zdaniem kapituły konkursu, znalazł swoją niszę jaką jest obsługa prawna transakcji venture capital oraz startupów technologicznych. I wraz z założoną przez siebie kancelarią butikową z powodzeniem konkuruje na rynku z wiekimi międzynarodowymi firmami prawniczymi, co jest nie lada sztuką.

W 2016 roku założył kancelarię prawną - Kondracki Celej, która specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej transakcji venture capital oraz startupów technologicznych. Specjalizuje się też w zagadnieniach związanych z fuzjami oraz przejęciami, ładem korporacyjnym, restrukturyzacjami oraz finansowaniem kapitałowym.  
Po studiach, przez ponad 6 lat pracował w międzynarodowej kancelarii prawniczej Dentons i jako członek zespołu transakcyjnego uczestniczył w wielu kluczowych i największych transakcjach M&A/PE w Polsce. Współprowadził również program wspierający prawnie start-upy oraz polskich młodych przedsiębiorców.     

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School of Economics, gdzie obronił dysertację porównawczą dotyczącą ról dyrektorów niezależnych w polskich radach nadzorczych oraz dyrektorów niewykonawczych w radach anglosaskich w kontekście kryzysu ekonomicznego z lat 2008 – 2009.

W życiu prywatnym pasjonuje się tenisem i golfem. Bierze udział w wielu wydarzeniach sportowych organizowanych przez samorząd adwokacki - wielokrotnie uczestniczył w turniejach tenisowych, zajmując miejsca na podium zarówno w deblu jak i singlu oraz w turniejach golfowych. Zdobył m.in. tytuł II v-ce mistrza Polski adwokatów w golfie 2015 i zwyciężył zawody Toga Golf  - najstarszy turniej golfowy adwokacki - w 2016 roku.

Mariusz Olężałek

32 lata, adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Łodzi. Jest doktorem nauk prawnych o podwójnej specjalności: prawo karne i postępowanie karne, a także prodziekanem kierunku Prawo na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Kapituła doceniła, że będąc osobą w tak młodym wieku pełni funkcję prodziekana kierunku Prawo na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. I jest współtwórcą koncepcji kształcenia i programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo o profilu praktycznym, który w 2017 r. uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Od 2014 r. jest także koordynatorem oraz opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych o kierunku „Administracja i Zarządzanie Publiczne” Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi. W roku akademickim 2017/2018 był autorem m.in. "Metodyki pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych”. Obecnie również przygotowuje publikację przeznaczoną dla osób przygotowujących się o egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską.
W trakcie aplikacji adwokackiej wystąpił osobiście przed sądem w ponad 400 terminach rozpraw, w wiekszości jako obrońca i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Prowadzi także szkolenia dla aplikantów adwokackich oraz szkolenie „kurs rozszerzony przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze”.  
Jest też mediatorem. Ukończył kurs z zakresu mediacji, szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych i szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności.

Lubi koty. Na stałe współpracuje na rzecz Fundacji Przytul Kota w Łodzi. Nie tylko weryfikuje dokumenty pod kątem zgodności z przepisami prawa, jest też dostępny „ad hoc” w celu rozwiązania pojawiających się nagle problemów dotyczących przepisów prawa np. w zakresie adopcji czworonogów.

Jakub Szlachetko

32 lata, adwokat, prowadzący własną kancelarię "SZLACHETKO prawnicy&urbaniści".  Specjalizując się w prawie administracyjnym, wspiera też obsługiwane podmioty szerzej, w procesie planistycznym, legislacyjnym oraz przy różnego rodzaju decyzjach.

Kapitule konkursu zaimponowała jego interdyscyplinarność. Jest prawnikiem, ale także administratywistą i urbanistą. To rzadkie połączenie kwalifikacji zawodowych pozwala mu kompleksowo wpierać klientów, zwłaszcza podmioty realizujące zadania publiczne.
Przed założeniem własnej kancelarii związany był z trójmiejskimi kancelariami - początkowo jako asystent i aplikant adwokacki w TOMASZ KOPOCZYŃSKI adwokaci&radcowie prawni, Gotkowicz Kosmus Kuczyński i partnerzy oraz CEJROWSKI kancelaria adwokacka. Był też zatrudniony w charakterze eksperta i analityka w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi, Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku oraz Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku.

W 2015 r. obronił rozprawę doktorską pt.: "Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego". Od 2017 r. związany jest z Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, w tym metropolii, planowaniem przestrzennym i rewitalizacją, sektorem pozarządowym i partycypacją społeczną w kształtowaniu polityk publicznych.

Jest też m.in. założycielem i prezesem Zarządu Instytutu Metropolitalnego, prawniczego i administracyjnego think tanku uczestniczącego w kształtowaniu i prowadzeniu polityk miejskich. W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku zajmuje się obsługą spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych działających także w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
Został  wyróżniony Nagrodą im. Jana Uphagena przyznawaną młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe nadawaną przez Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Alicja Zalewska

30 lat, adwokat w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie. Na co dzień zajmuje się prawem własności intelektualnej, w szczególności w zakresie znaków towarowych, praw autorskich i patentów, a także sprawami z zakresu obrotu podróbkami i nieuczciwej konkurencji.

Kapituła postanowiła docenić jej działalność społeczną, w tym przede wszystkim tłumaczenie na język polski wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ramach projektu powstałego z inicjatywy rzecznika praw obywatelskich przy współpracy m.in. z Instytutem Nauk Prawnych PAN oraz Naczelną Radą Adwokacką. Jest też obrońcą pro bono grupy osób ukaranych za uczestnictwo w protestach przeciwko reformie sądownictwa w 2017 r. Ponadto w tym roku w ramach akcji "Polka potrafi!" jako wolontariuszka remontowała placówkę Centrum Praw Kobiet, przeznaczoną na mieszkania dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy.

Zanim dołączyła do zespołu Baker McKenzie pracowała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Jako ekspert wydawała pierwszoinstancyjne decyzje w sprawach spornych, miała też okazję wyrokować w sprawach dotyczących renomowanych znaków towarowych pomiędzy czołowymi producentami z sektora dóbr luksusowych, FMCG czy IT.
W Baker McKenzie samodzielnie prowadzi szereg postępowań przed polskimi sądami, w ubiegłym roku została też wybrana do zespołu koordynującego globalne portfolio znaków towarowych 3M Company, jednego z największych właścicieli marek na świecie.
Równolegle z działalnością zawodową, aktywnie angażuje się w działalność prospołeczną, w szczególności w zakresie obrony praw obywatelskich i praw człowieka. Jeszcze w trakcie studiów pracowała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.