Zdaniem sędziego prof. Majchrowskiego rozpoznanie tych spraw przez Izbę Pracy jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

Postępowania dotyczą sześciu sędziów SN: Anny Owczarek, Marii Szulc z Izby Cywilnej, Józefa Iwulskiego z Izby Pracy, Krzysztofa Cesarza i Andrzeja Siuchnińskiego z Izby Karnej, a także sędziego A.K.

Czytaj: Adwokat Wiśniewska: Pytania prejudycjalne wyzwaniem dla polskich sędziów

Odwołali się oni od uchwał KRS o negatywnym zaopiniowaniu ich oświadczeń o woli dalszego orzekania po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku. W związku z tymi postanowieniami Izba Pracy Sądu Najwyższego skierowala do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące m.in. zasad przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Sąd Najwyższy zapytał TSUE, czy w sytuacji podejrzenia o dyskryminację ze względu na wiek ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów krajowych, które zastrzegają decyzyjność w tej sprawie nie powołanej jeszcze wtedy Izbie Dyscyplinarnej SN.