Konferencję otworzy I Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf. Następnie odczyt wygłosi Bettina Limperg - prezes Trybunału Federalnego Niemiec oraz prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, którzy mówić będą o zaufaniu w państwie prawa.

Czytaj: Prof. Zoll: to koniec państwa prawa w Polsce>>

Przewidziane są także wystąpienia p.t „Sędziowie i demokracje europejskie” - dr hab. Ryszarda Piotrowskiego, prof. UW, a także:„Praworządność - perspektywa prawa międzynarodowego”, które wygłosi dr hab. Mateusz Pilich.

Moderatorem konferencji będzie Sędzia Sądu Najwyższego dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj: Prof. Łętowska: Przywracanie państwa prawa tylko w zgodzie z konstytucją>>

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Sądów Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przedstawiciele korporacji prawniczych, profesorowie, sędziowie.

Czytaj: Marek Safjan: sądy mają prawo i obowiązek odwoływania się do konstytucji>>