WSA po rozpoznaniu skargi na decyzję SKO, dotyczącej wznowienia postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 r., uchylił zaskarżoną decyzję. Więcej>>>