Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski przekazał podległym prokuratorom wytyczne, jak mają postępować w sytuacjach, kiedy sięgnięcie po takie dane jest ich zdaniem są potrzebne do prowadzenia postepowań karnych. Jak pisze „Rzeczpospolita”, wytyczne właśnie zostały rozesłane do wszystkich prokuratur regionalnych.

Prokurator krajowy przypomina w tym dokumencie, że o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej decyduje w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Pisze, że wystąpienie do banku o udostępnienie dokumentów objętych tajemnicą bankową powinno nastąpić w formie postanowienia, które należy doręczyć bankowi. A bank lub inne osoby mogą je zaskarżyć.
Ale także prokurator, jeśli bank bezpodstawnie odmawia udzielenia informacji, ma szukać pomocy w sądzie. Jeśli sąd uwzględni wniosek prokuratura, to ten powinien szybko wysłać do banku informację o treści postanowienia sądu.