Zapowiedziała, że decyzja prezydenta zostanie ogłoszona "w ciągu kilku najbliższych dni". Jak tłumaczyła, w ocenie prezydenta ustawa nie pogorszy sytuacji ubezpieczonych i przyszłych emerytów, co - dodała - "jest kluczowym kryterium oceny". Ponadto - mówiła minister - ustawa "przyczynia się do stabilizacji wydatków publicznych w dłuższym okresie".
Według Wóycickiej, takie wnioski można wyciągnąć z serii konsultacji i debaty ekspertów na temat zmian w systemie emerytalnym zorganizowanych przez prezydenta.
Minister podkreśliła, że z dotychczasowych analiz Kancelarii i rzetelnych ekspertyz prawnych, jakimi Kancelaria dysponuje wynika, że nie ma zagrożenia niekonstytucyjności tej ustawy. (PAP)