W spotkaniu zorgaznizowanym przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa wzieli udział prezesi  sądów apelacyjnych i okręgowych.  Zespół przedstawił efekty swoich prac, dotyczące kształtowania polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądów.
- Standardy, do opracowania których został powołany Zespół, to nasza wspólna praca, która ma wesprzeć wymiar sprawiedliwości funkcjonujący w rzeczywistości medialnej - zaznaczył prof. Roman Hauser, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
Podczas konferencji dyskutowano o tym jak prowadzić skuteczną strategię komunikacyjną i wizerunkową sądów, jaka jest w niej rola prezesa sądu, rzecznika prasowego oraz pozostałych sędziów.
W spotkaniu udział wzięła dr hab. Ewa Marciniak z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz insp. Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, którzy przedstawili modele komunikowania instytucji w przestrzeni publicznej oraz propozycje sposobów na budowanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji z dziennikarzami.
Przedstawiono także wyniki anonimowych ankiet, skierowanych do rzeczników prasowych sądów i dziennikarzy. Wypełniło je 50 rzeczników prasowych sądów i 153 dziennikarzy. Kwestionariusze wskazują na najważniejsze bariery we wzajemnej komunikacji sądów i mediów. Dodatkowo członkowie Zespołu omówili najważniejsze założenia standardów komunikacji sądów powszechnych z mediami. W najbliższym czasie zostaną one przedstawione sądom do zaopiniowania. Planowany termin przyjęcia standardów komunikacyjnych dla sądownictwa powszechnego to maj 2015 r.

Czytaj: Sądowi rzecznicy szukają sposobu na komunikację>>>

ID produktu: 40154785 Rok wydania: 2010
Autor: Mateusz Nieć
Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna>>>