Jak poinformowano, 4 grudnia 2014 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się konferencja rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych.
Zespół, powołany przez ministra sprawiedliwości i przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pracuje nad przygotowaniem standardów dla sądów powszechnych, pomocnych w komunikacji z mediami.
Celem powołania zespołu jest poprawa komunikacji sądów z mediami, a co za tym idzie, wizerunku wymiaru sprawiedliwości, który, pomimo coraz większej liczby załatwionych spraw oraz postępującej modernizacji, nie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym.
Czytaj: Rzecznicy sądów w Warszawie, Katowicach i Poznaniu najaktywniejsi>>>

Jak podkreślano podczas spotkania, przygotowywana przez zespół propozycja standardów komunikacyjnych dla sądów wymaga identyfikacji najważniejszych problemów, z jakimi borykają się rzecznicy prasowi sądów w codziennej pracy.
W spotkaniu uczestniczyli: SSO Waldemar Żurek – rzecznik prasowy KRS, Łukasz Bojarski członek Rady, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: Adam Niedzielski – dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji, Kamil Deptuła doradca Ministra Sprawiedliwości, Jakub Michalski – naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych oraz Anna Twardowska – ekspert.