Powołanie prezesa izby reguluje nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. W trybie art. 12 par 2 w zw. z art. 15 par. 3 ma wyłonić trzech kandydatów na prezesa Izby i przedstawić ich prezydentowi. Prezydent następnie powoła jednego z nich. 

 


Sędzia Czajkowski p.o. prezesa od października

Sędzia Dariusz Czajkowski został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na p.o. prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego 25 października. Z informacji Prawo.pl wynika, że sam nie zamierza kandydować na to stanowisko.  

Przed powołaniem na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego był sędzią Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W latach 1990-1992 odbył aplikację prokuratorską w Ostrołęce, po czym został powołany na stanowisko prokuratora, a w grudniu 1996 roku na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce w wydziale karnym. Od listopada 2012 objął stanowisko sędziego Okręgowego w Białymstoku.  

21 maja 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, gdzie orzekał w II Wydziale Karnym, pełniąc od 28 marca 2017 r. funkcję przewodniczącego wydziału. W latach 2012-2015 orzekał w Sądzie Najwyższym jako sędzia delegowany w izbie karnej. W lipcu tego roku został sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym. 

Czytaj: Błąd medyczny - pierwsza skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego>>

Nowa Izba, nowe narzędzie skarga nadzwyczajna

Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to nowa izba SN powołana na podstawie ustawy o SN. Jednym z jej zadań jest rozpatrywania skarg nadzwyczajnych. Mogą ją wnosić do SN Prokurator Generalny lub RPO. Jak dotąd oba podmioty poinformowały o skierowaniu do SN pięciu skarg nadzwyczajnych - w tym Prokurator Generalny trzech, w tym jedną z zakresu prawa karnego, drugą dotyczącą błędu medycznego. RPO przygotowuje kolejna dwie z zakresu prawa karnego i dwie prawa cywilnego.