Czytaj: PiS trochę łagodzi ustawę o dyscyplinarkach sędziów>>

Z inicjatywą taką wystąpili adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, radca prawny Maciej Bobrowicz, prezes  Krajowej Rady Radców Prawnych oraz sędzia Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Jak poinformowano, podjęli się oni zorganizowania rozmów „Okrągły Stół dla Praworządności”, do których zasiedliby przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk prawniczych, naukowych oraz organizacji społecznych. 
O patronat nad inicjatywą wystąpili do obecnego oraz byłych prezesów Polskiej Akademii Nauk – prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego, prof. dr. hab. Michała Kleibera i prof. dr. hab. Andrzeja Legockiego.

- Widzimy konieczność podjęcia dialogu celem wypracowania rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują prawidłowe i sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i respektowanie praw obywateli. Ta propozycja znajduje szerokie poparcie społeczne. Tego wymaga dobro naszych współobywateli i racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w opublikowanym w piątek oświadczeniu.

Jak podkreślają jego autorzy, inicjatywa „Okrągłego Stół dla Praworządności” jest związany z obecną sytuacją w wymiarze sprawiedliwości, w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz procedowanego przez parlament projektu ustawy ingerującej w sferę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.  

Czytaj: KE domaga się wstrzymania prac na ustawą o dyscyplinarkach>>