Zorganizowana w piątek w Warszawie konferencja była adresowana szczególnie do przedstawicieli małych i średnich firm, którzy na co dzień zmagają się z szeregiem wyzwań prawno-organizacyjnych.

- Zanim stworzymy nową ustawę, dogłębnie analizujemy problem. Najpierw wydajemy Zieloną Księgę i prowadzimy konsultacje z ekspertami oraz organizacjami społecznymi i branżowymi. Dopiero potem powstaje projekt, który ponownie szeroko konsultujemy. Tak było z nowym Prawem zamówień publicznych, które czeka już tylko na podpis prezydenta RP czy też z ustawą o zarządzie sukcesyjnym. Robimy tak, bo to się zwyczajnie sprawdza – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak, podsumowując przy okazji działania swojego resortu w mijającej kadencji w obszarze regulacji prawnych.

Czytaj: Senat uchwalił nowe prawo zamówień publicznych bez poprawek>>
 

Program konferencji obejmował cztery panele tematyczne, podczas których dyskutowano m.in. o prawnych aspektach zakładania firmy, jej funkcjonowaniu, pokonywaniu barier, a także przekazywaniu firmy następcom (sukcesja) lub zakończeniu działalności gospodarczej. Wśród zaproszonych prelegentów byli prawnicy skupieni w Sekcjach Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odpowiedzialni za kluczowe regulacje dot. sektora MŚP oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także reprezentanci świata nauki z Polski jak i z zagranicy.